Produkcijska šola

mladinski dom

Program Produkcijske šole ponuja kratko (od nekaj mesecev do leta in pol) in intenzivno dnevno delovno-terapevtsko obravnavo, usmerjeno v razvijanje specifičnih osebnostnih lastnosti, usvajanju funkcionalnih znanj in socialnih veščin. Zasnovan je tako, da bi se mladostniki v njem počutili dobro in sproščeno. Dopušča veliko prostora za iniciativo, kreativnost in fleksibilnost. Urnik ohranja le minimalne časovne okvire za začetek in konec pouka ter odmorov, šolskega zvonca ni. Delo poteka v majhni skupini in je naravnano tako, da mladostnik v hitro vidi učinke dela. K ugodni klimi pripomore tudi upoštevanje potreb mladostnikov, odzivanje na individualne potrebe in težave mladostnika, pozitivni čustveni ton s poudarkom na nagrajevanju (kar pa ne pomeni, da ni kaznovanja), opogumljanju, spodbujanju in spoštovanju otroka. Mladostniki se lažje istovetijo z vzgojnimi in izobraževalnimi cilji programa, če doživljajo uspehe in lahko prevzemajo odgovornost ter dejavno sodelujejo pri upravljanju šolskega življenja. K ugodni klimi prispeva tudi dobro sodelovanje med starši in mentorji.

Kontakt:
Jarška cesta 44, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 541 43 43
@: info@mdj.si
S: http://www.mdj.si/

Delovni čas: /

Področja delovanja: Učna pomoč, Šolanje