dkps-logo-top

Društvo katoliških pedagogov

rganiziramo različna predavanja, vodimo pedagoške delavnice, organiziramo kulturne prireditve, strokovne ekskurzije, pohode in priložnosti za duhovno poglabljanje (duhovne obnove, duhovne vaje, osebno spremljanje).

mladinski ceh logo

Društvo Mladinski ceh

Mladinski ceh je mladinska organizacija, registrirana kot društvo od leta 1992. So inovativni in usmerjeni v prihodnosti; v slovenski prostor uvajajo pomen rasti mladinskih voditeljev in paleto različnih znanj, ki jih mladinski voditelji potrebujejo za svoje delo.

6

Društvo za psihološko svetovanje Kameleon

Društvo za psihološko svetovanje Kameleon je prostovoljno, nevladno, samostojno, izobraževalno in nepridobitno združenje, ki deluje v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin. Delovanje društva temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združenja članov ter na načelih javnega dela.

Logo_KD.Obok_

Kulturno društvo Obok

Kulturno društvo Obok je samostojno, prostovoljno, nepridobitno nestrankarsko in clovekoljubno združenje državljanov in državljank. Združuje ustvarjalce in ostale kulturnike, ki si s svojim delom prizadevajo za razvoj kulture.

MIC logo

MIC – Mladinsko informacijski center

MIC omogoča mladim, da pridejo na enem mestu do čim več informacij, ki se posredno ali neposredno nanašajo nanje in jih zanimajo. Pripravlja različne izobraževalne, duhovne in kulturno družabne programe, ki ponujajo mladim kvalitetno in pestro izpolnjevanje prostega časa.

socialna-akademija-logotip_2012

Socialna akademija

Čemu Socialna akademija? Da bi mlade, pa tudi odrasle, spodbudila k aktivnemu državljanstvu in družbeni odgovornosti. In to nikakor ne na zamorjen način.