Evropski-mladinski-portal-logo-400x250

Evropski mladinski portal

Informacije o EU, študiju, delu, prostovoljnem delu, mladinskih izmenjavah, pravicah mladih, aktivnem državljanstvu in o nacionalnih portalih za mlade.

JSKD

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – JSKD

Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočati dostopnost kulturnih vsebin, vključevanje vseh dejavnikov na področju kulture v kulturno mrežo, ustvarjati pogoje za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje.

Urad RS za mladino

Urad RS za mladino

Urad RS za mladino opravlja naloge in izvaja ukrepe s katerimi spodbuja in razvija organiziranost mladih, njihovo participacijo v družbenih procesih, neformalno izobraževanje mladih, informiranje in svetovanje za mlade, mobilnost in mednarodno sodelovanje mladih ter boljše poznavanje mladine. Urad spremlja […]