logo_alanon

AL-ANON

Pomoč družinam alkoholikov.

altra1

Altra

Društvo Altra je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki izvaja storitve in programe s področja duševnega zdravja v skupnosti že dvajset let.

AA

Anonimni alkoholiki

A N O N I M N I A L K O H O L I K I smo skupnost moških in žensk, ki si delimo izkušnje, moč in upanje, tako da bi lahko rešili svoj skupni problem in pomagali drugim, da bi ozdraveli od alkoholizma.

CPM

Center za pomoč mladim

Društvo Center za pomoč mladim je neprofitna in nevladna organizacija, v kateri združujemo strokovno in prostovoljno delo na področju varovanja pravic ter osebnega in socialnega razvoja otrok in mladih.

MLadi zmaji

Četrtni mladinski centri – Javni zavod Mladi zmaji

Četrtni mladinski centri, ki delujejo v okivru Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, so ustrezno opremljeni prostori v MO Ljubljana, ki omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa otrok, mladih in njihovih staršev.

Cona

CSD Moste – Polje: Cona Fužine

CSD Ljubljana Moste – Polje je javni socialni varstveni zavod, v okviru katerega že vrsto let deluje več programov za mlade: INFO točka Fužine, Dnevni center za mlade CONA Fužine, program Svetovalnica, program KORAK, Dnevni center za mlade CENT’R MOST.