logo_alanon

AL-ANON

Pomoč družinam alkoholikov.

AA

Anonimni alkoholiki

A N O N I M N I A L K O H O L I K I smo skupnost moških in žensk, ki si delimo izkušnje, moč in upanje, tako da bi lahko rešili svoj skupni problem in pomagali drugim, da bi ozdraveli od alkoholizma.

MLadi zmaji

Četrtni mladinski centri – Javni zavod Mladi zmaji

Četrtni mladinski centri, ki delujejo v okivru Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, so ustrezno opremljeni prostori v MO Ljubljana, ki omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa otrok, mladih in njihovih staršev.

Dam_200

Društvo DAM

Namen društva sta pomoč in podpora osebam, ki trpijo ali so trpele, za katero koli obliko anksioznih motenj in depresije ter njihovim sorodnikom in podpornim osebam.

joomla_logo

Društvo distrofikov Slovenije

Namen društva je svetovanje in pomoč distrofikom – mišično obolelim.

logo1

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana

Splošni namen društva je bila vsestranska pomoč v vseh oblikah vsem tistim, ki si sami zaradi komunikacijskih ovir niso mogli pomagati. Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb, zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb, ter zastopanje njihovih interesov.