Javni razpis MDDSZ za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja vsebin centrov za družino kot podporne mreže v lokalnem okolju, namenjene vsem družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin oziroma se nahajajo v različnih življenjskih obdobjih.

Več

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis, katerega predmet je sofinanciranje kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2021.

Več

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis katerega predmet je sofinanciranje kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2021.

Več

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.

Več

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2021.

Več

Lidl Slovenija objavil povabilo k oddaji prošenj za donacije za različne projekte in aktivnosti

V podjetju Lidl Slovenija podpirajo številne projekte, ki se trudijo izboljšati svet. Prednost imajo donacije, ki odražajo vrednote in poslanstvo projekta Ustvarimo boljši svet in Lidla Slovenija.

Več