Razpis EU za sofinanciranje pilotnih projektov: Novi spletni mediji za mlade Evropejce_ke

Generalni direktorat za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologije Evropske komisije je objavil javni razpis, katerega predmet je podpora do dveh konzorcijev medijskih organizacij iz najmanj petih evropskih držav, ki bodo mladim Evropejcem_kam na dnevni ravni ponujali kakovostne spletne vsebine o evropskih zadevah.  

Več

Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega vrastva v letu 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2020.

Več

Javni natečaj: Made in Slovenia

Center za kreativnost, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zunanje zadeve, je objavil javni natečaj za izbor celostne podobe razstave “Made in Slovenia” in znaka odličnosti “Made in Slovenia”.  

Več

Razpis EU za sofinanciranje projektov za leto 2020: Spremljanje in mentorstvo mladostnikov, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije, prek športa

Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo je objavila razpis, kjer bodo sofinancirali projekte za leto 2020 vezane na spremljanje in mentorstvo mladostnikov, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije. Cilj ukrepa je podpreti s športom povezane projekte, ki jih organizirajo športne organizacije in zveze, ki sodelujejo z javnimi organi (vključno z občinami), lokalnimi akterji in civilno družbo.

Več

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2020

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je objavila razpis za štipendije za ustvarjalnost, ki se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore kakovostni izvirni ustvarjalnosti avtorjev knjižničnega gradiva, ki je predmet javne izposoje v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS.  

Več

Objavljen je nov razpis za programa ACF v Sloveniji

Objavljen je nov razpis programa Active Citizen Fund v Sloveniji. Javni poziv za mikro projekte oziroma “hitre odzive” je namenjen organizacijam, ki bodo potrebovale “hitra sredstva” za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo, ki mora biti izvedena nemudoma. V pomoč potencialnim prijaviteljem_icam bodo izvedli informativno spletno delavnico.

Več