Poziv Sveta Evrope za sofinanciranje projekta ene krovne NVO na področju promocije aktivnosti boja proti seksizmu

Sekcija Sveta Evrope za enakopravnost spolov je objavila javni poziv za sofinanciranje enega projekta na področju promocije aktivnosti boja proti seksizmu ter spodbujanja implementacije priporočila Sveta ministrov Sveta Evrope.

Več

IOM v okviru projekta “Protect – preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola” razpisuje poziv za kulturne mediatorje/-ke

Mednarodna organizacija za migracije (IOM) v okviru projekta “PROTECT – Preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola nad migranti_kami ter podpore žrtvam” razpisuje poziv za kulturne mediatorje/mediatorke.

Več

Na CNVOS so razpisali postopek izbora predstavnika NVO s področja spolnega nasilja v delovno skupino za pripravo predloga novele kazenskega zakonika

CNVOS sporoča, da razpisujejo postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika NVO, ki delujejo na področju spolnega nasilja, v Delovno skupino Ministrstva za pravosodje za pripravo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (predlog KZ-1F).

Več

Meet and code 2019: Nevladne in neprofitne organizacije se lahko prijavijo za nepovratna sredstva za izvedbo dogodkov kodiranja

Meet and Code poziva lokalne nevladne in neprofitne organizacije v Sloveniji, da zaprosijo za mikro-donacije za organizacijo dogodkov, ki spodbujajo zanimanje in dostop do digitalnih veščin med mladimi.

Več

Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2019 (280. Javni razpis)

Predmet razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v terciarnem sektorju, Projekt mobilnosti za študente.

Več

Nagrada Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za aktiviste za enakost spolov

Nagrada Evropskega ekonomsko-socialnega odbora nagrajuje izjemnost v pobudah civilne družbe. Naslov letošnje teme je “več žensk v evropski družbi in gospodarstvu”.

Več