Javni razpis za podelitev nagrad RS na področju šolstva za leto 2020

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva je objavil razpis, katerega predmet je zbiranje predlogov kandidatov_k za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2020.  

Več

Razpis EU za sofinanciranje enega pilotnega projekta na področju pregleda kulturnega in kreativnega sektorja v Evropi

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo je objavil javni razpis za sofinanciranje enega pilotnega projekta na področju pregleda kulturnega in kreativnega sektorja v Evropi. 

Več

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja javni razpis, katerega namen je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu: Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij. 

Več

Razpis za zbiranje predlogov za izbor partnerjev za vodenje EUROPE DIRECT v obdobju 2021 – 2025 v Sloveniji

Evropska komisija je prek svojega predstavništva v Sloveniji objavila razpis za zbiranje predlogov za izbor partnerjev za vodenje EUROPE DIRECT v obdobju 2021 – 2025.  

Več

Mednarodni javni razpis za izvedbo vseevropske raziskave

Platforma SLOGA je objavila mednarodni razpis za izvedbo raziskave o zaznavanju in poznavanju vezi med migracijami, podnebnimi spremembami in trenutnim ekonomskim modelom mladih državljanov_k (starih med 16 in 35) v 23 državah Evropske unije.  

Več

Razpis za krepitev delovanja MSLS

Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za mladinske svete lokalnih skupnosti z osnovnim namenom krepitve njihovega delovanja.

Več