Razpis za sofinanciranje inovativnih izobraževalnih projektov v okviru projekta Bridge 47

V okviru projekta Bridge 47 je objavljen nov razpis za sofinanciranje inovativnih izobraževalnih projektov. Vabljeni k prijavi!

Več

Javni razpis ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v letu 2020

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.

Več

Razpis Sveta Evrope za sofinanciranje projektov na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in človekove pravice

Svet Evrope je v okviru programa Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO) objavil razpis za sofinanciranje projektov na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in izobraževanja za človekove pravice.

Več

Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politike – Centri poklicne odličnosti

Cilj razpisa je podpreti vzpostavitev in razvoj nadnacionalnih platform za sodelovanje centrov poklicne odličnosti, prek katerih bi se centri, ki delujejo v določenem lokalnem okolju, povezali na evropski ravni.

Več

Pripravljalni ukrep EU: Evropska digitalna akademija

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje pripravljalnega ukrepa “Evropska digitalna akademija”.

Več

Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2020 in/ali za leta od 2020 do 2022: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL.

Več