Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2021 in/ali za leta od 2021 do 2023: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis, katerega namen je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank_ov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL.

Več

Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude za leto 2020

CEI Cooperation Fund je v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude – Italija – objavil razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in državami, ki še niso vstopile v EU. 

Več

EIDHR: Odprt je razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic izven EU

EuropeAid je v okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR objavil javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovih aktivnostih na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin izven EU. 

Več

Partnerstvo za spremembe se nadaljuje v 7. krog

Partnerstvo za spremembe, inovativna platforma sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju, se nadaljuje v 7. krog. Pod skupnim imenovalcem “Sodelujemo” znova iščejo izzive, katerih rešitev bi povečala kakovost življenja in izboljšala poslovno okolje v Sloveniji.

Več

Dodatni prijavni rok v okviru javnega razpisa za izbor operacij “Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD”

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je v okviru Javnega razpisa za izbor operacije “Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD”, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, objavil nov dodatni prijavni rok za leto 2020. 

Več

Razpis Sveta Evrope za sofinanciranje mikro projektov na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in človekove pravice

Svet Evrope je v okviru programa Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO) objavil razpis za sofinanciranje mikro projektov na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in izobraževanja za človekove pravice. 

Več