Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2021 s področja varstva okolja

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana v letu 2021, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave. 

Več

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2021: Finančna podpora Slovencem po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil javni razpis, katerega namen je finančna podpora Slovencem_kam po svetu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. 

Več

International Trans Fund (ITF) vabi k predložitvi vlog za naslednji krog financiranja

International Trans Fund (ITF) vabi trans organizacije z letnim prometom do 150.000 ameriških dolarjev k predložitvi vlog za naslednji, peti krog financiranja.  

Več

Razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo z sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo

UNDEF bo v nedeljo, 1. 11. 2020, odprl nov krog za prijave na razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo (UNDEF) za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo ter zagotavljajo vključevanje vseh družbenih skupin v demokratične procese. 

Več

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.

Več

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2021

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, ki so v svojih temeljih naravnani h krepitvi varovalnih dejavnikov naproti dejavnikom tveganja in nezdravim oblikam vedenja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike, vzgojitelje in učitelje na območju MOL. 

Več