Drugi razpis Veleposlaništva ZDA v Sloveniji za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2020

Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji je objavilo drugi razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v letu 2020, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji. 

Več

Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 “Demokratično delovanje in državljanska udeležba – mreže mest” za leto 2020 – drugi krog

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo  je v okviru programa Evropa za državljane objavila razpis za sklop 2 “Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep mrež mest” za leto 2020.  

Več

Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 “Demokratično delovanje in državljanska udeležba – pobratenje mest” za leto 2020 – drugi krog

EACEA, Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v okviru programa Evropa za državljane je objavila drugi krog prijav na javni razpis za sklop 2 “Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Pobratenje mest” za leto 2020.  

Več

Drugi razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa “Socialni dialog – dostojno delo”

Innovation Norway, izvajalec programa “Socialni dialog – dostojno delo” je v okviru finančnega mehanizma Norveške in EEA objavil drugi razpis za sofinanciranje projektov v Sloveniji.  

Več

Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic. 

Več

Razpis EU za sofinanciranje pilotnega projekta zasnove in izvedbe programa mobilnosti za medijske strokovnjake_inje, ki ustvarjajo v manjšinskih jezikih

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil razpis, v okviru katerega bodo podprli enega ali dva pilotna projekta, ki bosta vključevala zasnovo ter izvedbo (izbor udeležencev_k in organizacij gostiteljic, logistična podpora, finančno upravljanje …) programa mobilnosti in profesionalnega usposabljanja za medijske strokovnjake_inje, ki ustvarjajo v manjšinskih jezikih, v medijskih organizacijah v EU. 

Več