Razpis za sofinanciranje projektov na področju glasbe in kulturne dediščine

Goethe institut je 15. februarja objavil zadnja razpisa za sofinanciranje projektov v okviru sheme i-Portunus za podporo kratkotrajne mobilnosti umetnikov in kulturnih delavcev, tokrat za področje glasbe in področje kulturne dediščine.

Več

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za leto 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov za otroke in mladino slovenskih avtorjev.

Več

Razpis za raziskovalke_ce učinkov programov E+: MVA in ESE 2021-2027

MOVIT bo tako v obdobju 2021–2027 v okviru raziskovalne mreže RAY sodeloval v več raziskovalnih projektih in v ta namen išče sodelujoče raziskovalke_ce in/ali raziskovalne skupine.

Več

Javno povabilo delodajalcem_kam za pridobivanje subvencij za zaposlitev mladih 2020

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem_kam za pridobitev subvencij za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni_e v evidenci brezposelnih. Zavod je 19. 2. 2021 objavil spremembo javnega povabila!

Več

Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji

Predmet razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki jih bo v letu 2021 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega programa ministrstva iz proračunske postavke “Manjšinske skupnosti, vključene v meddržavne sporazume”.

Več

Razpis projekta Food Wave

 V razpisu bodo z največ 3000 evri financirali 21 projektov majhnih mladinskih NGO, ki promovirajo trajnostno pridelavo in potrošnjo v boju proti podnebnim spremembam.

Več