Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivalov, ki jih bo v letih 2020 in 2021 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis, katere predmet je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju festivalne dejavnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2020 do 2021.

Več

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji.

Več

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil razpis za sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez.

Več

Javni poziv Urada za mladino za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Urad Republike Slovenija za mladino objavla javni poziv namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

Več

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost bo objavil razpise

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost bo 15. januarja v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo odprl pet javnih razpisov.

Več

Javni razpis za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil razpis, katerega predmet je sofinanciranje posnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih, ki so opredeljene v ZNOrg.

Več