Javni večletni razpis JAK za izbor izvajalcev in sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja za obdobje 2020–2023

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja za obdobje 2020–2023 (štiriletno sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja) na podlagi določb in kriterijev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Več

Razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo

22. novembra se je odprl nov krog za prijave na razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo (UNDEF) za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo ter zagotavljajo vključevanje vseh družbenih skupin v demokratične procese.

Več

Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo v letih 2020–2021

Predmet programskega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov za digitalizacijo in informacijsko dejavnost na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti, ki ju bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v obdobju od 2020 do vključno 2021.

Več

Slovenski filmski center je objavil predvidene termine razpisov v letu 2020

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov.

Več

Javno naročilo EU: Študija o zdravju in dobrem počutju glasbenih ustvarjalcev

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mlade, šport in kulturo je v okviru pripravljalnega ukrepa “Glasba premika Evropo – podpora evropski glasbeni raznolikosti in talentom” objavil javno naročilo za izvedbo strokovne študije o zdravju in dobrem počutju glasbenih ustvarjalcev.

Več

Javni večletni razpis JAK za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju bralne kulture in literarnih prireditev za obdobje 2020–2023

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov za obdobje 2020–2023 na podlagi določb in kriterijev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, na področju bralne kulture ter literarnih prireditev.

Več