Razpis Sveta Evrope v okviru tehnične podpore pri implementaciji “Hiše za otroke” v Sloveniji

Ministrstvo za pravosodje obvešča, da je Svet Evrope objavil razpis za organizacijo dogodkov in pripravo in izdelavo tiskovin in podobnih materialov v okviru tehnične podpore pri implementaciji “Hiše za otroke” v Sloveniji.  

Več

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v RS v letu 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020.

Več

Ustvarjalna Evropa: Razpis za sofinanciranje projektov literarnega prevajanja

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je objavila razpis za sofinanciranje projektov literarnega prevajanja za leto 2020 v programu Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura.

Več

Razpis za partnerske organizacije ali posameznike_ce Civic Europe

Civic Europe je objavil javni razpis za partnerske organizacije ali posameznike_ce, v okviru katerega išče ideje, ki si prizadevajo k povezovanju skupnosti in krepitvi aktivnega državljanstva na lokalni ravni.

Več

Finančne podpore Evropske mladinske fundacije za mednarodne mladinske aktivnosti

Evropska mladinska fundacija (EYF) je sklad, ki ga ustanovi Svet Evrope za finančno podporo evropskim mladinskim dejavnostim. Cilj je spodbuditi sodelovanje med mladimi v Evropi z zagotavljanjem finančne podpore mladinskim dejavnostim.

Več

Javni razpis v okviru izbora operacij pridobivanja dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil javni razpis v okviru izbora operacij pridobivanja dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD. Predmet javnega razpisa so subvencije za delodajalce_ke in dopolnilna izobraževanja za delo oziroma zaposlovanje v kulturi.

Več