Razpis EU za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja svobode medijev in raziskovalnega novinarstva v Evropi

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja svobode medijev in raziskovalnega novinarstva v Evropi.

Več

Razpis za sofinanciranje pilotnih projektov: platforme za ustvarjanje, distribucijo in promocijo kulturnih vsebin

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli do tri projekte oziroma platforme, ki bodo preizkušale in razvijale nove pristope in poslovne modele za ustvarjanje, distribucijo in promocijo kulturnih vsebin z izkoriščanjem novih tehnologij.

Več

Obzorje 2020: ERC subvencije za sinergije za leto 2020

ERC subvencije za sinergije so namenjene podpori dveh do štirih odličnih raziskovalcev z njihovimi skupinami, da združijo svoja komplementarna znanja in vire na nov način tako, da skupaj rešijo zahteven raziskovalni problem.

Več

Obzorje 2020: ERC začetne donacije za mlade raziskovalce za leto 2020

V okviru prednostne naloge “odlična znanost” programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je Evropska komisija objavila razpis za zbiranje predlogov, in sicer za začetne donacije ERC za mlade raziskovalce za leto 2020.

Več

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 na vseh raziskovalnih področjih.

Več

Natečaj za nagrado Altiero Spinelli za širjenje znanja o Evropi 2019

Evropska komisija je objavila natečaj za nagrado Altiero Spinelli za širjenje znanja o Evropi za leto 2019. Nagrada je priznanje za izjemne prispevke posameznikov in organizacij o ozaveščanju o EU med njenimi prebivalci.

Več