Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti v letu 2020

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis, katerega predmet je sofinanciranje kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.

Več

Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti v letu 2020

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis, katerega predmet je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.

Več

Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti v letu 2020

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis, katerega predmet je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.

Več

Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti v letu 2020

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis, katerega predmet je sofinanciranje kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.

Več

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2020

Svet romske skupnosti Republike Slovenije je objavil Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2020.

Več

Javni razpis za izbor operacije “Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD”

Razpisan je dodaten datum za prijavo in sicer 15. 1. 2020!

Več