Slovenska Karitas vabi mlade k vpisu v bazo prostovoljcev_k

Slovenska Karitas je v sklopu programa youngCaritas v petek, 13. 2. 2020, pričela z vse slovenskim povabilom mladim, da izrazijo pripravljenost za sodelovanje v predvidenem prostovoljskem delu za zagotavljanje pomoči ljudem v stiski v času pandemije. 

Več

Odprta je nova spletna stran “Pomoč na dlani”

“Pomoč na dlani” je medobčinsko digitalno stičišče ponudnikov_ic brezplačne pomoči ljudi v stiski in  povezuje ponudnike_ce brezplačne pomoči z ljudmi v stiski po vsej Sloveniji.  Portal trenutno omogoča iskanje pomoči na področju oskrbe z živili in zdravili na domu za gibalno ovirane ali drugače ogrožene posameznike_ce in iskanje brezplačnega varstva za otroke staršev, ki ga zaradi izrednih razmer niso zmožni najti.  

Več

Slovenska filantropija poziva prostovoljce_ke za pomoč v socialno varstvenih zavodih

Slovenska filantropija in Skupnost socialnih zavodov Slovenija pozivata prostovoljce_ke, ki so pripravljeni_e pomagati v socialno varstvenih zavodih.  Ne iščejo prostovoljcev_k za enkratne obiske, pogovore, prostočasna druženja, temveč tiste, ki se lahko zavežejo k sodelovanju za daljši rok (teden ali 14 dni).

Več

CNVOS vabi k vključitvi v program organizacijskega razvoja

CNVOS bo v obdobju 2020-2023 pomagal organizacijam, da se sistematično lotijo izboljšanja svojega delovanja na področjih, ki so ključna za nadaljnji razvoj organizacije. Organizacije se bodo lahko vključile v posamezno akademijo, hkrati pa bo na voljo tudi individualna podpora.  

Več

Ljubljana mesto učenja

Ljubljana mesto učenja je del iniciative “Mesta učenja”, v kateri sodelujeta Zavod TiPovej! in Mestna občina Ljubljana. Iniciativa želi mlade povezati z raznolikimi učnimi izkušnjami in izkoristiti potencial digitalnih učnih značk za spodbujanje večjega udejstvovanja v neformalnem in priložnostnem učenju.

Več

IMZTR vabi k sodelovanju v anketi na temo vročinskih valov in zdravja ljudi mest Ljubljane in Kopra

Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) v okviru Partnerstva za okolje vabi k reševanju ankete, v kateri jih zanima, koliko ste seznanjeni s tematiko ekstremne vročine in vročinskih valov.

Več