Nova tehnična priporočila državam za krepitev zaščite otrok med pandemijo

UNICEF poziva vlade po svetu, naj poskrbijo za varnost in dobrobit otrok v času izrednih razmer. Skupaj s svojimi partnerji, ki delujejo v okviru Zavezništva za zaščito otrok v humanitarnih akcijah, je objavil niz smernic za podporo organom in organizacijam, ki sodelujejo v boju proti koronavirusu.  

Več

Evropska komisija sprejela akcijski načrt za EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020-2024

Kot poročajo na CNVOS je Evropska komisija v sredo, 25. 3. 2020, sprejela sporočilo in akcijski načrt Evropske Unije za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020-2024. Novi akcijski načrt, ki temelji na dosežkih predhodnih akcijskih načrtov, vsebuje tudi zavezo k zagotavljanju, da ima EU v okviru svojega zunanjega delovanja večjo vlogo pri spodbujanju in varstvu človekovih pravic in demokracije. 

Več

Vodnik za preprečevanje in naslavljanje družbene stigme, povezane s pandemijo covida-19

“Razširjenje novega koronavirusa bodo ustavila dejstva, ne strah. Širite dejstva in natančne informacije o bolezni. Uprite se mitom in stereotipom. Skrbno izbirajte besede – način komunikacije lahko vpliva na vedenje drugih.”.  

Več

SAM – FON, brezplačna pomoč in svetovanje po telefonu

Zveza nevladnih organizacij za avtizem v okviru projekta Avtizem SAM z drugimi II ponuja brezplačno pomoč in svetovanje po telefonu.  

Več

Priročnik: Pogovor o samomoru

Slovenski center za raziskovanje samomora je na spletni strani Živ? Živ! objavilo praktični priročnik za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih. Avtorica priročnika je Vita Poštuvan. V delu združuje svoje strokovne in praktične izkušnje, ki jih je pridobila pri delu z ljudmi v stiski.  

Več

Svetovanje za prijavitelje_ice v programa Eramus+ Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota

Zavod Movit obvešča prijavitelje_ice v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, da bo svetovanje pred drugim prijavnim rokom 2020 potekalo prednostno preko elektronske pošte.  Namesto svetovanja preko telefona bo trikrat tedensko potekalo spletno svetovanje in sicer preko aplikacije Zoom. Spletno svetovanje bo potekalo ob ponedeljkih, sredah in petkih od 13.00 do 15.00.

Več