Priročnik za načrtovanje učinkov v projektih mobilnosti Učinek+

Namen priročnika je podpreti prijavitelje in izvajalce projektov pri načrtovanju in zagotavljanju ustreznih kratkoročnih in dolgoročnih učinkov projektov, ki se izvajajo v programih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota.

Več

Kohezijska politika in mladinske organizacije v MOL

Urad za mladino objavlja dokument, ki je nastal v okviru posveta o novi kohezijski perspektivi.

Več

Simulacijska igra za mladinske delavce in mlade

Igra je brezplačna priložnost za mladinske delavce in mlade za pridobitev  novih znanj in izboljšanja kompetenc na področju medkulturnega komuniciranja in managementa.

Več

Priročnik za strokovne delavce in starše: Zgodnji znaki avtizma

Priročnik “Zgodnji znaki avtizma” prinaša nekaj prvih informacij, ki jih morajo poznati zlasti strokovni delavci v vrtcih in v pediatričnih ambulantah, da lahko dovolj zgodaj prepoznajo znake avtizma.

Več

EGL: Evropska listina o lokalnem mladinskem delu

Namen listine je prispevati k razvoju in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni preko jasno opredeljenih načel in usmeritev, ki naj vodijo tako procese oblikovanja javnih politik mladinskega dela, kot tudi izvajanje mladinskega dela.

Več

Spakiraj tudi zdravje

Odbor za socialo in zdravstvo ter Mednarodni odbor Zveze ŠKIS sta pripravila knjižico z naslovom “Spakiraj tudi zdravje”, ki  vsebuje vse pomembne informacije o tem, kaj je potrebno storiti, preden se odpravimo v tujino, kjer smo izpostavljeni številnim nevarnostim za svoje zdravje.

Več