Mladi_kmetje2

Objavljen drugi javni razpis za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Na voljo je 12 milijonov evrov za nepovratno finančno pomoč z maksimalno podporo v višini 45.000 € na upravičenca. Upravičenec za prijavo na razpis je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijo. Rok za prijavo je 17. avgust.

univerza v ljubljani

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2016

Objavljen je javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2016. Namen javnega razpisa je izbor kandidatov za mlade raziskovalce za usposabljanje v raziskovalnih skupinah in za pridobitev doktorata znanosti na Univerzi v Ljubljani. Rok za oddajo vlog je 1. 7. 2016 priporočeno po pošti na naslov Univerze v Ljubljani ali osebno do 1. 7. do 11. ure.

writing diploma

Archiprix – razpis za najboljše diplomsko delo

Odprta sta razpisa za prijavo odličnih diplomskih del študentov Fakultete za arhitekturo – Archiprix International in Archiprix Central Europe. Za sodelovanje za nagrado Archiprix International bo izbrano eno diplomsko delo, za sodelovanje za nagrado Archiprix Central Europe pa bodo izbrana tri diplomska dela. Prijavijo se lahko dela, ki so bila dokončana po 1. maju 2014. Prijave vseh del, ki kandidirajo za Archiprix International in/ali Archiprix Central Europe morajo biti oddane do 30. junija do 24.00. Rok za oddajo del pa je 20. 7. 2016.

unaoc-fellowship

Štipendijski program Zavezništva civilizacij Združenih narodov

Na voljo je štipendijski program, katerega namen je spodbujanje medkulturnega dialoga s povezovanjem voditeljev civilne družbe iz Evrope, Severne Amerike, Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Program bo potekal dva tedna. Rok za prijavo je 26. 6. 2016!

Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem

Poletna šola na Primorskem: Vključevanje učencev priseljencev

Med 23. in 31. 8. bo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in na Osnovni šoli Koper potekala poletna šola. Za udeležbo na predavanjih in delavnicah ter za opravljeno predstavitev bodo študentje lahko pridobili 2 kreditni točki in jih uveljavljali pri sorodnih predmetih. Namenjena je tudi drugim, ki jih zanima obravnavana tema. Kotizacije ni. Rok za prijavo je 30. 6. 2016.

Poletni tabori

Mladinski raziskovalni tabori, delavnice in ustvarjalne poletne šole

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju s partnerji tudi v letošnjem letu za mladino organizira poletne raziskovane tabore in ustvarjalne poletne šole s področij naravoslovja in tehnike. Potekali bodo v poletnih mesecih, in sicer po različnih krajih po Sloveniji. Število mest na posameznem taboru je omejeno, zato se hitro prijavite! Tabori so plačljivi.