Socialakademie z Dunaja ponuja štipendijo za študij Družbena odgovornost!

Socialakademie ponuja štipendijo za modul študija Družbena odgovornost, kateri je usmerjen v socialno-etična vprašanja, ter ponuja navdih in koristna orodja za izvedbo projektov in iniciativ.

Več

Novi termini tečajev slovenskega znakovnega jezika v 2020

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije bo v februarju znova organizirala tečaje slovenskega znakovnega jezika.

Več

Projekt MeWe vabi mlade na brezplačen podporni progam

Projekt MeWe vabi mlade med 15 in 17 letom, ki izhajajo iz družin, kjer ima kdo izmed družinskih članov bolezen, (akutno, kronično, duševno bolezen, …), odvisnost ali se zdravi za odvisnostjo, posebne potrebe, oviranost, ali drugo stanje katerega potrebuje podporo ali pomoč družinskih članov, na brezplačen podporni program.

Več

Usposabljanje o globalnem učenju

Društvo Humanitas vabi študente_ke pedagoških smeri (kot tudi učitelje_ice Osnovne šole in Srednje šole) in delavce, ki delujejo z mladimi v neformalnem okolju, na usposabljanje o globalnem učenju.

Več

Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis, katerega predmet je dodelitev štipendije Ad futura za izobraževanje za štiriletni doktorski študij na European University Institute.

Več

Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis, katerega predmet je sofinanciranje enoletnega podoktorskega izobraževanja na European University Institute (EUI).

Več