Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (277. JR)

Predmet javnega razpisa je štipendiranje oz. sofinanciranje študijskih oz. znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah v tujini.

Več

i-Portunus: Tretji razpis za financiranje mednarodne mobilnosti umetnikov

Ustvarjalci uprizoritvenih in vizualnih umetnosti imajo letos še zadnjič priložnost, da v drugi državi preživijo od 15 do 85 dni ter vzpostavijo oziroma utrdijo sodelovanje z drugimi umetniki.

Več

Nagrada Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za aktiviste za enakost spolov

Nagrada Evropskega ekonomsko-socialnega odbora nagrajuje izjemnost v pobudah civilne družbe. Naslov letošnje teme je “več žensk v evropski družbi in gospodarstvu”.

Več

Jesenski HACK za inovativne študente

Podjetje Result v septembru organizira t. i. Jesenski HACK, namenjen vsem študentom računalništva, informatike, elektrotehnike in sorodnih smeri.

Več

Razpis EU za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja svobode medijev in raziskovalnega novinarstva v Evropi

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja svobode medijev in raziskovalnega novinarstva v Evropi.

Več

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 na vseh raziskovalnih področjih.

Več