Nova delovna mesta v okviru projekta LIFE

Notranjski regijski park je pridobil sredstva za izvedbo projekta z imenom LIFE Stržen. Zato razpisuje 5 novih delovnih mest. Program LIFE je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija.

Več

Greenpeace razpisuje delovno mesto

Greenpeace razpisuje novo delovno mesto Strateg digitalnih vsebin in sodelovanje v kampanjah. Prijave lahko pošljete do 14. 6. 2017 do 14.00.

Več

CEDEFOP razpisuje pripravništva

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja razpisuje devetmesečna pripravništva za mlade diplomante in doktorske študente. Pripravništva se bodo izvajala na enem izmed oddelkov CEDEFOP in bodo potekala od 1. oktobra do konca junija 2018. Prijavite se lahko do 22. 6. 2017 do 15. 00 (CET+1).

Več

Prosto študentsko delovno mesto: priprava aktivnosti razvoja športne panoge tenisa

Na Fakulteti za upravo so bili uspešni na razpisu »Študentski inovativni projekti za družbeno korist«, ki v ospredje postavlja sodelovanje študentov, organizacij iz negospodarstva in javnih inštitucij (univerz). Izhajajoč iz tega vabimo k sodelovanju študente, vpisane na univerzitetni študijski program prve stopnje Športno treniranje. Ime projekta je Vključevanje lokalnega prebivalstva v igranje tenisa in aktivnejši življenjski slog, projekt traja 4 mesece, začetek dela na projektu pa je 1. 6. 2017.

Več

Delovno mesto: Višji svetovalec področja I

Javni štipendijski, razvojni in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja prosto delovno mesto Višji svetovalec področja I. Prijava je mogoča do 1. 6. 2017.

Več

Združenje proti spolnemu zlorabljanju išče sodelavca_ko

Združenje proti spolnemu zlorabljanju išče sodelavko/ca na delovnem mestu strokovnega delavca v socialnem varstvu. Strokovno delo vključuje pomoč in podporo žrtvam spolnih zlorab, zagovorništvo: pisno korespondenco z institucijami, sodelovanje z drugimi institucijami, organiziranje in vodenje projektov, pripravo razpisov, pisanje poročil, itd. Rok za prijavo je 26. 5. 2017.

Več