Center za socialno delo Ljubljana išče strokovnega_o delavca_ko v programih

Center za socialno delo Ljubljana je objavil razpis za prosto delovno mesto, kjer iščejo strokovnega_o delavca_ko v programih.  

Več

MSS išče projektnega sodelavca za področje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja

MSS na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v tajništvu Mladinskega sveta Slovenije objavlja razpis za projektnega sodelavca_ko.  

Več

CMEPIUS je odprl razpis za prosto delovno mesto

CMEPIUS v svojo ekipo vabi novega sodelavca_ko na prostem delovnem mestu Višji svetovalec področja III.  

Več

Greenpeace v Sloveniji je objavil razpis za dve prosti delovni mesti

Greenpeace v Sloveniji je objavil razpis za dve prosti delovni mesti: komunikator_ka in adiministrator_ka

Več

CNVOS išče pravnika_co začetnika_co za nedoločen čas

V CNVOS širijo ekipo! Torkrat iščejo pravnico_ka za poln delovni čas, za nedoločen čas. 

Več

Mirovni inštitut razpisal delovno mesto asistenta_tko za področje prava

Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije je razpisal delovno mesto asistenta_tke za področje prava.  

Več