NAJNOVEJŠE NA STRANI

Sodelovanja

Samozavest – predavanje s praktično delavnico za mlade in mladinske delavce

Javni zavod Mladi Zmaji vabi na predavanje s praktično delavnico za dvig samozavesti.

Več
Sodelovanja

Konferenca: Podjetja, mladi in družbena odgovornost 2017

Inštitut IRDO vabi na 2. mednarodno konferenco »Podjetja, mladi in družbena odgovornost 2017: Krepitev veščin in zaposlovanje mladih – Nacionalni akcijski načrt za mlade v Sloveniji«.

Več
Sodelovanja

Vabilo k prijavi dobrih praks na področju odprtega izobraževanja in prosto dostopnih izobraževalnih virov

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo od 18. do 20. septembra 2017 potekal 2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih. Kongres pripravljata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Urad za UNESCO v sodelovanju z mednarodnima ustanovama Commonwealth of Learning in Creative Commons ter iniciativo OpeningupSlovenia. Organizacijski odbor kongresa vabi k prijavi dobrih praks na področju odprtega izobraževanja in prosto dostopnih izobraževalnih virov (open education resources – OER) na institucionalni, lokalni, regionalni, nacionalni in EU-ravni ter širše.

Več
Sodelovanja

Festival LUPA

Festival LUPA je tradicionalna predstavitev slovenskih nevladnih organizacij. Vsako leto se na Lupinih stojnicah predstavi okoli 120, z živim programom in na delavnicah pa še preko 30 društev, zavodov in ustanov. Program in seznam udeležencev seveda še nista znana, ker sta odvisna od vas, zato se hitro prijavite, ločeno za stojnico in za živi program.

Več
Razpisi

Javni razpis za izbor operacij »Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij (projektov) za spodbujanje jezikovne integracije ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji, in sicer govorcev s posebnimi potrebami. Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo ciljnim skupinam omogočili dvig jezikovne zmožnosti in njihovo dejavnejše vključevanje v družbo.

Več
Zaposlovanje

»Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih povečevanju zmožnosti zaposljivosti brezposelnih mladih, starih do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v njihovem izobraževalnem procesu.
Projekti se bodo izvajali v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS).

Več