Kompetenčni center za participativno in deliberativno demokracijo

Evropska komisija je 6. oktobra v okviru Skupnega raziskovalnega središča vzpostavila kompetenčni center za participativno in deliberativno demokracijo, ki je namenjen vzpodbujanju partnerstev in zagotavljanju smernic, orodij ter virov za krepitev vključevanja državljanov v politike.

Kot so ob vzpostavitvi sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, je bil ta vzpostavljen za pomoč institucijam in organizacijam EU po vsej Evropi pri krepitvi njihovih zmogljivosti, za podporo projektom in politikam na področju participativne in deliberativne demokracije. Cilj je, da oblikovalci politik pri snovanju politik preučijo, kako v proces vključiti državljane.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS