Nova strategija Youthpass za obdobje 2021–2027

Izšla je nova strategija Youthpass za obdobje 2021–2027.

Strategija Youthpass odgovarja na vprašanja, kako se lahko bolj učinkovito podpira vidnost in splošno sprejemanje kompetenc, ki jih razvijajo in pridobivajo mladi in mladinski delavci v projektih mladinskega dela in prostovoljstva, ter kako se lahko okrepi zavedanje, da je udejstvovanje v aktivnostih mladinskega dela pravzaprav učni proces. Osnovna vizija strategije Youthpass je široka prepoznavnost in razumevanje učne dimenzije mladinskega dela. Cilj strategije je podpora mladim in mladinskim delavcem preko večje prepoznavnosti učenja v luči evropskih mladinskih programov.

Do leta 2027 bo poudarek Youthpassa na refleksiji, prepoznavanju in dokumentiranju učenja, ki se dogaja znotraj aktivnosti in programov Erasmus+: področje mladina in Evropska solidarnostna enota. Motivacija za uporabo Youthpassa bo želja pomagati udeležencem postati bolj zavedni o svojem učenju ter ga okrepiti, prepoznati (ubesediti) ter dokumentirati. Posledično bo kakovost vseh projektov višja.

Brošura je na voljo tukaj.

Vir: Movit