Vabljeni k vpisu v bazo mladinskih organizacij!

Leto je naokrog, zato vas zopet vabimo k vpisu, oziroma posodabljanju informacij v bazi mladinskih organizacij.

Bazo mladinskih organizacij smo zasnovali v sodelovanju z Uradom za mladino MOL, z namenom, da na enem mestu zberemo vse mladinske organizacije, organizacije za mlade in druge nevladne organizacije, ki v svojem delu izvajajo programe in projekte za mlade v Ljubljani. 

Pri vpisu v bazi sodelujete tako, da izpolnite elektronski obrazec, ki je dostopen na tej povezavi. 

Prvi del obrazca se nanaša na splošne informacije o vaši organizaciji, drugi del obrazca pa je vezan na informacije o posameznih projektih, ki jih izvajate v okviru organizacije. V obrazcu lahko navedete informacije za največ pet različnih projektov. Če boste izbrali manj kot 5 projektov, preostala polja pustite prazna. Če bi želeli vnesti podatke za več kot pet projektov, izpolnite dva obrazca. 

Baza deluje tako, da med drugim organizacije razvršča glede na kategorije (izobraževanje, delo, pomoč v stiski, šport in zdravje, kultura in umetnost, nastanitve in stanovanja, mladi in družba) v katere ste umestili projekte, zato vas prosimo, da pri izbiri kategorij izberete samo tiste, ki so za projekt najbolj relevantne. Na ta način bodo mladi hitreje našli področja, ki jih zanimajo. 

Poleg projektov, ki jih financira Urad za mladino MOL, je zaželeno, da v obrazcu navedete tudi ostale projekte, ki jih izvajate in so namenjeni mladim.

Za vpis v bazo potrebujemo tudi logotip vaše organizacije v velikosti najmanj 600×400 px, ki ga pošljete na info.skuc@lmit.org.

Če so podatki o vaši organizaciji ostali nespremenjeni in še vedno izvajate projekte, ki so že vneseni v bazo, vas prosimo, da v obrazec vpišete le organizacijo, naslov projekta ter nove termine v okviru katerih boste projekt izvajali. V kolikor so projekti, ki so vpisani v bazi že potekli, vas prosimo, da nam to tudi sporočite in jih bomo izbrisali. Vpisane projekte si lahko pogledate tukaj.

V skladu s pogodbo o sofinanciranju projekta oz. programa s področja mladinskega sektorja MOL, morate podatke o projektu oz. programu posredovati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe (pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki).

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo vsak delovni dan med 12. in 18. uro na telefonski številki 01 421 31 42 ali 041 872 123 oziroma preko elektronske pošte info.skuc@lmit.org.