O mreži L’MIT

Ljubljanska mreža info točk – L’MIT je mreža 8-ih neprofitnih organizacij, ki zbira, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije za mlade in mladinske organizacije v Ljubljani. Glavni namen mreže je mladim nuditi podporo pri iskanju pravih informacij in virov, ki jih potrebujejo pri uresničevanju svojih interesov, doseganju želenih ciljev in osamosvajanju.

Na L’MIT spletni strani mladi lahko najdejo informacije o izobraževanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah, aktivizmu, ekologiji, duhovnosti, zdravju in pomoči v stiski, lokalnih organizacijah in službah za mlade, razvoju mladinskega dela, razpisih in natečajih, evropskih programih za mlade. Pri tem pa izbiramo informacije o tistih dejavnostih, ki so za mlade brezplačne oziroma so jim dostopne po ugodnih cenah.

ČLANICE MREŽE:

Društvo ŠKUC – Info ŠKUC
Koordinator
Stari trg 21, 1000 Ljubljana
E: info.skuc@guest.arnes.si
S: www.skuc.org

DIC Legebitra
Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana
E: info@legebitra.si
S: www.legebitra.si

CSD Moste Polje – Svetovalnica Fužine
Preglov trg 12, 1000 Ljubljana
E: cona.fuzine@siol.net
S: www.csd-ljmostepolje.si

KUD Anarhiv
Metelkova 6, 1000 ljubljana
E: anarhiv@mail.ljudmila.org
S: kudanarhiv.org

Mestna knjižnica Ljubljana 
Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: koz@lj.sik.si
S: www.mklj.si

Združenje DrogArt
Prečna ulica 6 in Kardeljeva ploščad 16 (sedež), 1000 Ljubljana
E: info@drogart.org
S: www.drogart.org

Zavod MISSS
Kunavrejeva 2, 1000 Ljubljana
E: info@misss.org
S: misss.si

Zavod MOBIN
Linhartova 13/ 1. nad., 1000 Ljubljana
E: info@mobin.si
S: mobin.si