Aktivirajmo prostovoljce za pomoč najbolj ranljivim

Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas sta že začeli z zbiranjem lokalnih prostovoljcev za pomoč najbolj ranljivim (starejšim, kronično bolnim ipd.).
 

Pomembno je, da so akcije koordinirane (da kdo ne ostane brez pomoči) in dovolj množične (da bo na terenu dovolj pomoči za vse). Zato vas v dogovoru z Rdečim Križem Slovenije in Slovensko karitas pozivajo, da aktivirate svoje člane in prostovoljce.

Angažma je možen na dva načina:

Alternativno se lahko obrnete tudi na občinski štab Civilne zaščite.
 

V Sloveniji je 27.000 nevladnih organizacij z več kot pol milijona prostovoljcev. Temeljimo na solidarnosti, podpori in vključevanju. Vedno pomagamo. Dajmo tudi tokrat! 
 

Pri aktiviranju pa ne pozabite, da se iščejo mlajši in zdravi prostovoljci in da je treba upoštevati vsa pravila NIJZ (umivanje rok, primerna razdalja…).
 

Prav tako priporočajo, da svoje članstvo obvestite, da če potrebujejo tovrstno pomoč, naj se obrnejo na lokalni Rdeči križ ali Karitas.
 

V solidarnosti je moč!