ponedeljek, 27. februar 2017

Zavod Bob s projektom Marš na(d) trg dela te vabi v Karierni zaganjalnik!

Zavod Bob s projektom Marš na(d) trg dela te vabi v Karierni zaganjalnik! Pričenja se v drugi polovici marca, uvodni razgovori že potekajo.

Marš na(d) trg dela je podpora posameziku in ustvarjanje platforme pozitivnih potrditev. Namenjen je kariernemu opolnomočenju mladih za suveren vstop na trg dela. Prepleta delo s posameznikom, področje kariernega usmerjanja in udejstvovanja ter aktivno državljanstvo za prodornejši vstop na trg dela. Z individualizirano podporo, prilagojeno potrebam in interesom udeležencev ter lokalnim specifikam inovativno pristopa k zaposlovanju mladih.

Projekt izvaja Karierne zaganjalnike za udeležence, stare med 15 in 29 let, ki iščejo ali si želi ustvariti zaposlitev. Sestavljeni so iz treningov na področjih asertivnosti, karierne orientacije in aktivnega državljanstva. Karierni zaganjalnik se zaključi z organizacijo in izvedbo Zaposlišča.

Zaposlišče je dogodek, kjer se mladi predstavijo potencialnim zaposlovalcem in relevantnim sogovornikom iz trga dela. Od njih prejmejo konkretno povratno informacijo na lastne predstavitve. Ta je ključnega pomena za udeležence, saj v realnosti vsakdana ne dobijo te možnosti ozziroma je povratna informacija največkrat zgolj pisna zavrnitev prijave ali ponudbe na (razpisano) delovno mesto. Z idejnim konceptom sejma prerazporejamo razmerja moči med iskalcem zaposlitve in delodajalcem, saj je iskalec postavljen v aktivno vlogo in se ne odziva na oglase delodajalca, ampak se ravno obratno, delodajalec odzove na potrebo iskalca zaposlitve.

Udeležencem po Zaposlišču nudijo individualno podporo pri prodoru na trg dela, tudi ko je skupinski del Kariernega zaganjalnika že zaključen.

Uvodni razgovori potekajo do 10. 3. 2017, za svoj termin se dogovoriš po mailu marsovci.bob@gmail.com, preko FB strani Marš na/d/ trg dela ali na telefonski številki 040-614-262 (Maruša).

Več si lahko prebereš na spletni strani Marš na(d) trg dela.

Projekt je izvajan v sklopu regionalnih projektov Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018. »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Vir: Zavod BOB