EU inFORM: Young voters project

EU inFORM – Young voters project je namenjen spodbujanju udeležbe mladih volivcev na prihajajočih evropskih volitvah leta 2024, s poudarkom na osebe, ki bodo tokrat volile prvič. Znotraj projekta smo partnerji tudi Mreža L’MIT.

Eden od rezultatov projekta je oblikovanje skupine mladih aktivistk in aktivistov, ki so se usposabljali na University for Youth and Development, ki jo je od 17. do 24. septembra 2023 v Mollini (Španija) organiziral Center Sever-Jug Sveta Evrope. Usposabljanja INFObassadors se je udeležilo 22 mladih iz 10 držav, ki so postali ambasadorji mladinskega informiranja.

 

Med različnimi delavnicami in predstavitvami so udeleženci zelo cenili simulacijo volitev v EU. Na tej dejavnosti so imeli priložnost neposredno izkusiti, kako bodo potekale volitve EU 2024 v vsaki od njihovih držav, ter razumeti težo in pomen svojih glasov.

Poleg tega smo jih vključili v kampanjo Walk the Talk. Z njihovim sodelovanjem smo pripravili več kot sto videoposnetkov s prilagojeno vsebino o volitvah v evropski parlament. V prihodnjem mesecu bodo objavljeni na kanalih družbenih medijev kampanje Walk the Talk, na socialnih omrežjih Mreže L’MIT in Info centra ŠKUC.

V okviru načrtovanih dejavnosti so imeli naši mladi aktivisti priložnost, da skupaj pripravijo nekaj vprašanj, ki bi jih radi zastavili poslancem Evropskega parlamenta . Oktobra je ekipa Evropske agencije za informiranje in svetovanje mladim obiskala Evropski parlament v Bruslju, da bi ta vprašanja neposredno predstavila poslancem Evropskega parlamenta iz vseh političnih skupin.

Kampanja bo zaživela 21. 11. 2023.