Konec starega leta in ali bo začetek novega bolje?

Evropska komisija je uradno razglasila leto 2022 za evropsko leto mladih.

V prihajajočem letu bodo tako v državah članicah kakor tudi v okviru Evropske komisije v sodelovanju z drugimi institucijami EU, organizacijami civilne družbe in mladimi vse leto organizirane številne dejavnosti na evropski, državni, regionalni in lokalni ravni. V okviru različnih aktivnosti se bo obravnavalo vrsto perečih vprašanj na področju mladine. Obetajo se številne konference, dogodki ter informativne in promocijske kampanje. Niz dejavnosti bo naslavljal prednostne naloge, ki so poudarjene v ključnih ciljih na področju mladine, kot so enakopravnost in vključenost, trajnost, duševno zdravje in dobro počutje ter kakovostna zaposlitev. V evropsko leto mladih bodo vključeni tudi številni mladi, ki bivajo zunaj EU.

S tem simboličnim dejanjem želi EU podpreti generacijo, ki se je med pandemijo najbolj žrtvovala, ter se ji pokloniti in ji vliti novo upanje, moč in zaupanje v prihodnost.

Vendar je bilo stanje mlade populacije že pred epidemijo slabo. Prekarno delo, pogosto na področjih nepovezanih z izobrazbo, nevzdržen nepremičninski trg, slabo duševno zdravje, beg možganov, demografska razlika.

Evropska komisija bo tako reševala probleme zadnjih nekaj let in se bo morala izredno potruditi, da najde učinkovite rešitve, ki bodo naslovile različne probleme. Konference, dogodki, informativne in promocijske kampanje ne bodo rešile globokih stisk, ki jih imajo mladi. Na nek način je mogoče že prepozno. Zakaj se ni teh problemov naslavljalo že prej?

Med oktobrom in novembrom 2021 je bil odprt poziv za mlade, da prispevajo svoje ideje, mnenja in želje za evropsko leto mladih. Velika želja vprašanih je bila večja slišanost mladih in dejansko upoštevanje, ne samo fiktivna participacija. Mladi tako opozarjajo na potrebo po “rehabilitaciji” zaradi negativnih posledic epidemije. Upajo, da bodo rešitve dolgotrajne in ne zgolj omejene na leto 2022.

Da ne bom samo še ena, ki samo jamra in ima neuporabno izobrazbo…

Verjamem, da bo evropsko leto mladih imelo tudi pozitivne učinke. Namen vključevanja mladih v vse aktivnosti prihodnjega leta daje upanje, da bo samoiniciativnost mladih prinesla pozitivne spremembe. Upam si trditi, da smo občutljivi na prej omenjene težave in znamo sami zase poiskati rešitve, bodisi preko prostovoljstva, dobrodelnosti in ozaveščanja. Upam, da nam bo leto mladih ponudilo orodja in možnosti, s katerimi bomo lahko izrazili kaj si želimo in bili pri tem upoštevani.

Imam zaupanje v mlade. In ni nam ravno. Ne zase, ne za okolje v katerem živimo.

 

Razmišljanje Tamare Mihalič, prostovoljke v okviru ESE, o evropskem letu mladih..