Posvet mladinskega sektorja: Nacionalni program za mladino 2023-2032

Mladinski sektor v Sloveniji se nahaja v prelomnem času. Zaključuje se obdobje Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (ReNPM) in zdaj prihaja trenutek, ko bo treba sprejeti novo in umestiti mladinsko delo ter delo z mladimi v najpomembnejši dokument na področju mladine v Sloveniji.

Več

Simpozij: Adapting Policies to young People’s changing realities

Iščejo se udeleženci_ke iz mladinskih organizacij za simpozij Navigating Transitions: Adapting Policies to young People’s changing realities.

Več

Vplivi COVID-19 na brezposelnost mladih

Podatki Eurostata kažejo, da je brezposelnost zaradi ukrepov ob COVID-19 pandemiji, najmočneje prizadela ravno mlade.

Več

Konferenca o okrevanju mladinskega dela

MOVIT vabi na Konferenco o okrevanju mladinskega dela, ki bo bo združila mladinske politike, prakse in raziskovalno delo ter omogočila razpravo o učinkih pandemije koronavirusa in krize, ki jo je ta prinesla, na področje mladinskega dela po vsej Evropi​.

Več

Pobude s področja Mladi in svet na področju evropske mladinske politike

Evropsko leto mladih v ospredje postavlja glas mladih in različna področja njihovega življenja, od izobraževanja, zaposlovanja, pa vse do zdravja in dobrega počutja, kulturnega udejstvovanja in iskanje rešitev za izzive prihodnosti.

Več

Vabilo na prvo regijsko posvetovanje za pripravo resolucije o Nacionalnem programu za mlade

Mladinska mreža MaMa vabi na prvo regijsko posvetovanje za pripravo resolucije o Nacionalnem programu za mlade.

Več