Napotitev delavcev: Krepitev administrativnega sodelovanja in dostopa do informacij

S tem razpisom se financira pobude za mednarodno  sodelovanje, katerih namen je razviti samostojne in konkretne pobude ustreznih zainteresiranih strani, vključenih v napotitve, s pomembnim in trajnim vplivom na delavce, podjetja in administracijo.

Več

Razpis: Operativna podpora za nevladne organizacije s področja okolja

LIFE operativna podpora za nevladne organizacije je namenjena krepitvi sodelovanje civilne družbe v političnem dialogu z EU in podpori izvedbi in uveljavitvi ciljev Unije na področju okoljevarstva in podnebja.

Več

Razpis: Iniciativa za dostopna stanovanja

Namen razpisa je podpreti do 100 projektov renovacije okrožij prek Iniciative za dostopna stanovanja. V ta namen bodo podprli ustanovitev enega konzorcija, ki bo združeval srednja in mala podjetja, vključno s socialnimi podjetji, javne institucije in ponudniki (socialnih) stanovanj.

Več

Javni razpis za sofinanciranje mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti v letu 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti.

Več

Javni razpis za financiranje psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah v obdobju 20. 9. 2021 do 19. 9. 2022.

Več

Javni razpis za izbor operacije “Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD”

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29. leta starosti prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Več