Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2022 in programov za obdobje od leta 2022 do 2024 s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana.

Več

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Objavljen je javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Ljubljana.

Več

Javni ciljni razpis za izbor programskega upravitelja Vadbišča Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana za obdobje 2022–2026

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor programskega upravitelja Vadbišča Stara mestna elektrarna-Elektro Ljubljana za obdobje 2022–2026.

Več

Razpis L’Oréal sklada za podporo projektom pomoči ženskam v ranljivih situacijah

L’Oreal je ustanovil globalni sklad za podporo ženskam v ranljivih situacijah.

Več

Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2022 in/ali za leta od 2022 do 2024: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA – LJUBLJANA – ZDRAVO MESTO

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis, katerega namen je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank_ov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL.

Več

Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) v letu 2022

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je objavila javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2022.

Več