Razpis Sveta Evrope za sofinanciranje mikro projektov na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in človekove pravice

Svet Evrope je v okviru programa Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO) objavil razpis za sofinanciranje mikro projektov na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in izobraževanja za človekove pravice. 

Več

Razpis EU za sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k uresničevanju evropske strategije za boj proti dezinformacijam ter dopolnjevali aktivnosti EDMO

Generalni direktorat za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli do sedem konzorcijev, ki bodo s svojimi projekti prispevali k uresničevanju Evropske strategije za boj proti dezinformacijam in preprečevanju njihovega širjenja ter dopolnjevali aktivnosti Evropskega observatorija za digitalne medije (EDMO) z raziskovanjem dezinformacij na spletu in njihovih učinkov. 

Več

Javni poziv Mestne občine Ljubljana za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram kultura

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis, katerega predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2017, 2018, 2019 ali 2020 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta poteka tudi v letu 2020. 

Več

Lidl Slovenija objavil povabilo k oddaji prošenj za donacije za različne projekte in aktivnosti

Lidl Slovenija  je s 1. 9. 2020  ponovno objavil posebno povabilo k oddaji prošenj za donacije za različne projekte in aktivnosti, ki bo odprto vse do konca septembra.

Več

Dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020

Zavod za zaposlovanje je objavil dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020. Na javnem povabilu je za izbor programov javnih del na voljo 6 milijonov EUR. Okvirno število možnih vključitev je 2.000 dolgotrajno brezposelnih. 

Več

Norveški finančni mehanizem in finančni mehanizem EGP: Drugi razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti brezposelnosti mladih

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment je v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP za zaposlovanje mladih objavil drugi razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti brezposelnosti mladih.

Več