Razpis za pridobitev akreditacije Erasmus na področju mladine

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil razpis za pridobitev akreditacije Erasmus na področju mladine. Akreditacije Erasmus so orodje, namenjeno organizacijam, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje. 

Več

Music moves Europe: Razpis za sofinanciranje enega projekta na področju redistribucije sredstev ustvarjalcem v glasbenem sektorju

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo je v okviru pobude “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent”, katere namen je preizkusiti raznovrstne možnosti za bolj ciljno financiranje Evropske unije po letu 2020 za glasbeni sektor, objavil nov razpis.  

Več

Javni razpis za podelitev nagrad RS na področju šolstva za leto 2020

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva je objavil razpis, katerega predmet je zbiranje predlogov kandidatov_k za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2020.  

Več

Razpis EU za sofinanciranje enega pilotnega projekta na področju pregleda kulturnega in kreativnega sektorja v Evropi

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo je objavil javni razpis za sofinanciranje enega pilotnega projekta na področju pregleda kulturnega in kreativnega sektorja v Evropi. 

Več

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja javni razpis, katerega namen je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu: Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij. 

Več

Razpis za zbiranje predlogov za izbor partnerjev za vodenje EUROPE DIRECT v obdobju 2021 – 2025 v Sloveniji

Evropska komisija je prek svojega predstavništva v Sloveniji objavila razpis za zbiranje predlogov za izbor partnerjev za vodenje EUROPE DIRECT v obdobju 2021 – 2025.  

Več