Konferenca: Evropski forum mladih voditeljev

Evropski forum mladih voditeljev bo mladinskim aktivistom iz Evropske unije, Zahodnega Balkana, Vzhodnega partnerstva in Ruske federacije zagotovil prostor za izmenjavo izkušenj, vzpostavitev stikov in razpravo o pomembnih temah za mlade po Evropi.

Več

Odprte so prijave na 10. konferenco mreže mest InterCity Youth – Participacija 3.0

Zavod Movit vabi na 10. konferenco mreže mest InterCity Youth – Participacija 3.0. Organizirajo jo v kontekstu slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije in želijo z njo ustvariti močan zagon za nadaljnji razvoj participacije mladih kot osrednjega elementa družbenega razvoja.

Več

Poziv: SALTO Awards 2021

SALTO podeljuje nagrade za najboljše projekte.

Več

Javni poziv za predstavnika nevladnih organizacij v svetu Hiše za otroke

Za namen vodenja javnega zavoda Hiše za otroke je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, skladno z drugim odstavkom 9. člena Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni zaščiti v Hiši za otroke (Uradni list RS, št. 54/21), objavilo Javni poziv za predstavnika nevladnih organizacij v Svetu javnega zavoda Hiša za otroke.

Več

Postopek izbora desetih predstavnikov NVO v posvetovalno telo Stranke zelenih dejanj za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

CNVOS razpisuje postopek izbora desetih predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalno telo Stranke zelenih dejanj (Z.Dej) za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 

Več

MSS ponuja priložnosti za mlade in organizacije: Poveži in reaktiviraj skupnost!

Na Mladinskem svetu Slovenije ustvarjajo projekt, ki bo podprl skupine in organizacije po celi Sloveniji, ki bodo s svojim delovanjem začele spremembo v njihovem lokalnem okolju, pred svojim domačim pragom in bodo s svojim projektom reaktivirale in povezale domače okolje. Iščejo organizacije, skupine ali posameznike, ki bodo v projektu šli skozi proces neformalnega izobraževanja. Vabljeni k prijavam.

Več