Smernice glede uporabe digitalnega sveta pri izvajanju projektov ESE v povezavi s COVID-19

Predstavljene smernice Nacionalne agencije se nanašajo na podrobno tehnično izvedbo programa in pravila financiranja, ki se uporabljajo za posamezno vrsto aktivnosti v okviru programa Evropska solidarnostna enota. 

Več

Priročnik: “Vključevanje in aktivizem mladih”

Zavod Voluntariat obvešča, da je izšel je nov IC4LOP priročnik z naslovom “Vključevanje in aktivizem mladih: Kako razviti in podpreti skupnostne projekte”.

Več

Smernice Nacionalne agencije glede uporabe digitalnega sveta pri izvajanju projektov, sprejetih v program Erasmus+ v povezavi s pandemijo COVID-19

Zavod MOVIT je objavil smernice, ki se nanašajo na podrobno tehnično izvedbo programa in pravila financiranja, ki se uporabljajo za posamezno vrsto aktivnosti v okviru treh ključnih ukrepov programa Erasmus+ na decentralizirani ravni. 

Več

Poročilo: Položaj interspolnih ljudi v medicinskih postopkih

Zagovornik načela enakosti je skladno z resolucijama Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in Evropskega parlamenta na podlagi lastne analize pripravil posebno poročilo o tem, kako je varstvo človekovih pravic in pravice do enake obravnave zagotovljeno interspolnim ljudem v postopkih medicinske obravnave v Sloveniji.

Več

Evropski mladinski načrt za okrevanje

Evropski mladinski forum je pripravil dokument, s katerim želi opozoriti, da bodo posledice krize zaradi epidemije bolezni COVID-19 najbolj prizadele (trenutno) mlade. 

Več

Zbirka virov o participaciji

Zavod MOVIT sporoča, da podporni center SALTO za participacijo in informiranje, predstavlja novo zbirko več kot 300 virov o participaciji mladih, medijski pismenosti in kritičnemu mišljenju ter promociji in dosegu.

Več