Študija: Vpliv pornografije na spolno nasilje

Spolno nasilje je še vedno ena najbolj razširjenih in običajno nevidnih oblik nasilja. Po najnovejših podatkih španskega ministrstva za notranje zadeve se je med letoma 2015 in 2021 število prijavljenih primerov spolnega nasilja v Španiji skoraj podvojilo.

Več

Kako prenesti elemente mladinskega dela v spletno okolje?

Pandemija novega koronavirusa je povzročila, da so se prostori, v katerih bi se lahko mladi družili, aktivno ustvarjali in se družbeno udejstvovali, drastično skrčili, hkrati pa je razkrila tudi nepripravljenost številnih sektorjev, posebej tistih, ki temeljijo na druženju, za delovanje v digitalnem okolju.

Več

Nov priročnik za učenje iz zgodovine: med spominom in pozabo

Priročnik Med spominom in pozabo predstavlja zbirko metod neformalnega izobraževanja, ki mladim omogočajo boljše razumevanje holokavsta in zločinov, storjenih v času druge svetovne vojne.

Več

Priročnik za opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih

V sklopu projekta TRIALOG (s polnim imenom Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja), so nastale uporabne vsebine za mladinske delavce_ke.

Več

Proti sovraštvu: raziskava, spletni izobraževalni modul, priročnik dobrih praks, ozaveščevalni video in mednarodna konferenca o zločinih iz sovraštva

Partnerji v projektu Proti sovraštvu (COUNTER HATE) si prizadevajo izboljšati pomoč in podporo žrtvam zločinov iz sovraštva z intersekcijskim in na žrtev osredotočenim pristopom v šestih evropskih državah: Španija, Grčija, Madžarska, Italija, Slovenija in Litva.

Več

Priročnik o dobrih praksah: Na žrtve osredotočen in intersekcijski pristop pri odzivanju na zločine iz sovraštva

Zločini iz sovraštva proti različnim družbenim skupinam so resen družbeni problem v večini držav Evropske unije (EU). Čeprav EU in države članice v zadnjih letih temu vprašanju posvečajo vedno več pozornosti, pa ta prizadevanja pogosto ne upoštevajo intersekcijske narave zločinov iz sovraštva in ne posvečajo dovolj pozornosti težavam žrtev.

Več