Poročilo: Položaj interspolnih ljudi v medicinskih postopkih

Zagovornik načela enakosti je skladno z resolucijama Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in Evropskega parlamenta na podlagi lastne analize pripravil posebno poročilo o tem, kako je varstvo človekovih pravic in pravice do enake obravnave zagotovljeno interspolnim ljudem v postopkih medicinske obravnave v Sloveniji.

Več

Evropski mladinski načrt za okrevanje

Evropski mladinski forum je pripravil dokument, s katerim želi opozoriti, da bodo posledice krize zaradi epidemije bolezni COVID-19 najbolj prizadele (trenutno) mlade. 

Več

Zbirka virov o participaciji

Zavod MOVIT sporoča, da podporni center SALTO za participacijo in informiranje, predstavlja novo zbirko več kot 300 virov o participaciji mladih, medijski pismenosti in kritičnemu mišljenju ter promociji in dosegu.

Več

Revija Mladje o učinkih programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota

Zavod MOVIT sporoča, da je izšla je 41. številka revije Mladje, tokrat namenjena učinkov programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota.  

Več

Informiranje mladih v času epidemije

V mesecu maju je Zavod MOVIT med regionalnimi partnerji Eurodesk izvedel raziskavo o delu z mladimi in informiranju mladih v času epidemije, da bi ugotovil, kako so se mladinski informatorji prilagodili na razmere, kako so se spremenile vsebine informacij in opažanja mladinskih delavcev, kako je nova situacija vplivala na mlade, predvsem z vidika solidarnosti in aktivnega državljanstva. 

Več

Letno poročilo Eurodesk 2019

Izšlo je letno poročilo Eurodesk 2019! Poročilo ponuja celovit povzetek dosežkov celotne mreže, kot tudi struktur na nacionalni ravni.  

Več