Predavanje in diskusija: Potrošnik in državljan

Zavod Državljan D v sklopu kampanje UNESCO “Global MIL week 2020” organizira spletno predavanje z diskusijo na temo boja proti sovraštvu. Predavanje in diskusija bosta potekale v sredo, 28. 10. 2020 ob 18.00.

Več

Teden globalnega učenja 2020: To je naš svet, ukrepajmo skupaj!

Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalni kot globalni ravni ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja. 

Več

Spletni dogodek: Teden evropske državljanske pobude

Vključite se v oblikovanje evropske prihodnosti in se pridružite digitalnemu dogodku, ki ga organizira Evropska komisija “Teden evropske državljanske pobude”, ki bo potekal od 16. do 20. 11. 2020.  

Več

Feministični seminar 2020/21

Vabljeni_e na feministični seminar, ki ga organizira Sestrovščina ponosnega delfina in je projekt, ki ga izvaja članica mreže L’MIT, KUD Anarhiv. Ta bo potekal enkrat mesečno, do junija 2021.  

Več

Serija spletnih predavanj o okoljskih temah

Razvojna agencija Sora d.o.o. v sodelovanju z Društvom Ekologi brez meja in partnerji projekta Lesni feniks najavlja serijo spletnih predavanj o okoljskih temah. 

Več

Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo največ eni_emu slovenski_emu dijakinji_u podelil štipendijo za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA. 

Več