Članice mreže

Ljubljanska mreža info točk za mlade – L’MIT je mreža osmih neprofitnih organizacij, ki jih druži skupna dejavnost informiranja mladih in mladinskih organizacij v Mestni občini Ljubljana.

Članice mreže so:

Društvo ŠKUC – Info ŠKUC
Koordinator
Stari trg 21, 1000 Ljubljana
E: info.skuc@guest.arnes.si
S: www.skuc.org

Mestna knjižnica Ljubljana 
Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: koz@lj.sik.si
S: www.mklj.si

DIC Legebitra
Trubarjeva 76, 1000 Ljubljana
E: info@legebitra.si
S: www.legebitra.si

Združenje DrogArt
Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana
E: info@drogart.org
S: www.drogart.org

Zavod MISSS
Kunavrejeva 2, 1000 Ljubljana
E: info@misss.org
S: misss.si

KUD Anarhiv
Metelkova 6, 1000 ljubljana
E: anarhiv@mail.ljudmila.org
S: kudanarhiv.org

CSD Moste Polje – Svetovalnica Fužine
Preglov trg 12, 1000 Ljubljana
E: cona.fuzine@siol.net
S: www.csd-ljmostepolje.si

SLOAM, Agencija za mlade
Linhartova 13/ 1. nad., 1000 Ljubljana
E: info@mobin.si
S: www.mladinskakartica.si