Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče LMIT, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.lmit.org. Info ŠKUC (koordinator mreže) se zavezuje omogočati spletno stran https://www.lmit.org v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18). S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom.

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Na nekaterih mestih spletne strani je barvni kontrast neustrezen (premajhen). Razlog za to je CGPju celostne podobe . Ob prvi večji prenovi tega CGP-ja bo poskrbljeno tudi za omogočanje ustreznih barvnih kontrastov . V pripravi so tako nove spletne strani, ki se izdelujejo v skladu z (WCAG 2.0) standardom. Ta je skladen s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1., ki je zahtevan v ZDSMA in jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Kljub temu nekatere trenutno objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Zaradi nesorazmernega bremena za organ niso dostopna naslednja gradiva:

  • dokumenti v obliki PDF zapisa,
  • brošure, priročniki,
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
  • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov info.skuc@lmit.org. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.ijs@gov.si.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

gp.ijs@gov.si
www.ijs.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 30.9.2021 na podlagi samoocene.
Osvežena: 29.9.2023