Kako postati L’MIT članica?

V Ljubljansko mrežo info točk za mlade se lahko vključujejo organizacije, ki že izvajajo informativno-svetovalno dejavnost za mlade in se strinjajo z njenim konceptom informiranja. Članstvo v mreži je brezplačno.

Zainteresirana organizacija izpolni vlogo – pristopno izjavo za članstvo v Ljubljanski mreži info točk, ki jo članice obravnavajo na prvem skupnem sestanku mreže. Na tem zainteresirana organizacija tudi predstavi svoje delovanje in interes za vstop v mrežo.

Pogoji za vstop v mrežo so:

  • izkaz o izvajanju brezplačnega informiranja za mlade in / ali mladinske organizacije v skladu z vrednotami  in standardi mreže,
  • neprofitnost delovanja organizacije,
  • delovanje na področju Mestne občine Ljubljana.