Kontakt

Info ŠKUC (koordinator mreže)
Stari trg 21
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 421 31 42
E: info.skuc@lmit.org

Delovni čas: vsak delovni dan med 12.00 in 18.00.