L’MIT natečaji in nagradne igre: Splošna pravila in pogoji sodelovanja

Spodaj so opredeljena splošna pravila in pogoje sodelovanja na L’MIT natečajih, anketah in nagradnih igrah. Organizator za izvedbo posameznih natečajev in nagradnih iger lahko razpiše dodatna podrobnejša pravila in pogoje.

1. Organizator

Natečaje, ankete in nagradne igre organizira koordinator mreže Društvo ŠKUC – Info center, Stari trg 21, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: organizator), kot  koordinator neformalne Ljubljanske mreže info točk za mlade – L’MIT.

Natečaji, ankete in igre potekajo na spletni strani www.lmit.org.

2. Kdo lahko sodeluje?

 • Fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so stare med 13. in 30. letom.
 • Za nagrade se ne morejo potegovati zaposleni v društvu ŠKUC in njihovi družinski člani.
 • Osebni podatki udeležencev bodo uporabljeni samo za namen posameznih nagradnih natečajev/anket/iger.

3. Splošni pogoji

 • Pri sodelovanju v nagradnih natečajih/anketah/igrah udeleženci soglašajo s temi Pravili in ostalimi zahtevami v promocijskih materialih, kar nagrajenci potrdijo tudi s podpisom izjave o prevzemu nagrade. Pri nagradah večjih vrednosti (nad 40 EUR) so nagrajenci za prevzem nagrade dolžni predložiti svojo davčno in EMŠO številko.
 • V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, ki še ni poslovno sposobna, izjavo o prevzemu nagrade podpišejo starši ali zakoniti zastopniki.

4. Nagrade

 • Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino.
 • Prenos nagrade na drugo osebo ni mogoč.
 • Posamezna oseba lahko prejme le eno nagrado.
 • Organizator ne nosi odgovornosti za poškodbe ali škodo, ki bi nastala zaradi sprejema, posesti ali napačne uporabe nagrad.
 • Odgovornost nagrajenca je, da nagrado uporabi/izkoristi v skladu s pravili, ki veljajo za posamezni nagradni izdelek

5. Izbor nagrajencev

 • Vsi nagrajenci so o nagradi obveščeni po elektronski pošti.
 • V primeru, da gre za nagrado večje vrednosti, mora izbrani nagrajenec potrditi prevzem nagrade v roku 3 delovnih dni od prejema obvestila, sicer si organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu.
 • Celoten seznam nagrajencev organizator objavlja na spletni strani www.lmit.org in v e-Namigu za mlade.
 • Odločitev organizatorja je dokončna in velja za vse sodelujoče.

6. Avtorstvo

Pri oddaji avtorskih zamisli in del izbrani posameznik po končanem natečaju ali nagradni igri obdrži na deli moralne avtorske pravice, materialne avtorske pravice pa prenese na Društvo ŠKUC.

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator natečaja se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke o sodelujočih na natečaju uporabil in obdeloval zgolj za potrebe izvedbe natečaja.

8. Dodatne informacije

Za dodatna vprašanja in informacije smo na voljo v Info centru ŠKUC na telefonski številki 01 421 31 42 ali 041 872 12 ali po elektronski pošti info.skuc@lmit.org.