Mednarodno prostovoljstvo

Evropska solidarnostna enota 

Evropska solidarnostna enota združuje mlade ljudi v gradnji bolj vključujoče družbe, podpori ranljivim skupinam ljudi in odzivanju na družbene izzive. Ponuja navdihujoče in močne izkušnje za mlade, ki želijo pomagati, se učiti in razvijati ter zagotavlja enotno vstopno točko za takšne solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji.

Evropska solidarnostna enota je nova pobuda Evropske unije, ki mladim med 18. in 30. letom omogoča prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v svoji državi ali tujini v dobro skupnosti in ljudem po vsej Evropi.

Z registracijo v bazo udeležencev lahko kandidirate za sodelovanje v različnih projektih, kot so sodelovanje pri preprečevanju naravnih nesreč in poznejši obnovi, pomoč v azilnih domovih ali reševanje različnih socialnih vprašanja v skupnosti,… Projekti trajajo od dveh mesecev do enega leta ter se običajno izvajajo v državah članicah EU.

Ukrepi programa so razporejeni na tri področja: 

Veliko informacij o Evropski solidarnostni enoti lahko najdete na spletni strani Nacionalne agencije Movit, tukaj.

Veliko informacij ter možnost registracije v bazo ESE pa najdete tukaj.

GLEN

GLEN (Global Education Network of Young Europeans) je evropska mreža za globalno učenje, namen katere je prispevati k boljšemu razumevanju globalne soodvisnosti, trajnostnega razvoja, odgovorne razvojne politike in odnosov sever-jug, ki temeljijo na enakovrednem partnerstvu in medsebojnem spoštovanju. V mrežo je vključenih 10 nevladnih organizacij držav članic EU, ki mladim med 21. in 30. letom omogočajo neformalno učenje prek usposabljanj in 3 mesečnega prostovoljskega dela v t.i. državah globalnega Juga.

Udeleženci sodelujejo v celotnem ciklu programa GLEN, ki je sestavljen iz dveh treningov oz. pripravljalnih seminarjih, 3 mesečnega pripravništva v državi globalnega juga, implementacije aktivnosti globalnega učenja v Sloveniji ali drugi evropski državi in udeležbe na evalvaciji na follow-up RENew seminarju.

Mednarodni prostovoljski tabori

Mednarodni prostovoljski tabor je prostor, kjer ljudje katerekoli narodnosti, prepričanja in vere živijo in delajo skupaj dva do tri tedne na neprofitnem projektu, ki ga organizira lokalna organizacija. Večina taborov se izvaja v poletnih mesecih, posameznega pa se udeleži od 6 do 20, včasih celo 50 in več posameznikov, ki delajo prostovoljno in se družijo z lokalnim prebivalstvom.

Razpisane tabore, ceno udeležbe in druge informacije najdete na spletni strani Zavoda Voluntariat in Service civil international

POTA-program mednarodnega prostovoljstva

Program POTA širi zavest o globalni soodgovornosti in povezuje raznolike ljudi po svetu., ki z učenjem drug od drugega gradijo skupnost. Vsako leto je organiziranih 6-8 projektov v državah kot so Brazilija, Bolivija, Madagaskar, Indija, Slovenija in drugih državah.

Informativna srečanja potekajo v januarju, priprave pa se začnejo februarja. Tekom priprav udeleženci poskušajo zbrati denarno ali materialno pomoč za centre ali misijone v katere se odpravljajo. Sam projekt traja od dveh do šestih tednov. Udeleženci si potne stroške ter stroške viz, cepljenj in zavarovanj krijejo sami.

Več si lahko preberete tukaj

Program UNV (Prostovoljci Združenih narodov)

Program UNV (Prostovoljci Združenih narodov) poteka v približno 130 državah.  Za udeležbo v programu Prostovoljci ZN moraš imeti vsaj 25 let in univerzitetno diplomo ali diplomo visoke strokovne šole, vsaj 2 leti delovnih izkušenj, dobro znanje vsaj enega od treh delovnih jezikov programa: angleščine, francoščine ali španščine, resnično zavezanost vrednotam in načelom prostovoljstva, sposobnost dela v večkulturnem okolju, sposobnost prilagajanja na težke bivalne pogoje, sposobnost sodelovanja z drugimi ter organizacije dela in dogodkov, predhodne izkušnje s prostovoljstvom in/ali delom v državi v razvoju štejejo kot prednost.

Če izpolnjuješ pogoje za prijavo, se lahko prijaviš s spletnim obrazcem programa UNV. Kraj dela je dodeljen glede na potrebe organizacije. Pogodbe za delo v programu Prostovoljci ZN se večinoma sklenejo za 6 do 12 mesecev z možnostjo podaljšanja. Prostovoljci ZN so upravičeni do različnih vrst podpore, npr. mesečnega nadomestila za življenjske stroške, dopusta in zdravstvenega zavarovanja.

Pobuda EU Aid Volunteers

Pobuda EU Aid Volunteer združuje prostovoljce iz različnih držav, da skupaj sodelujejo na humanitarnih projektih po vsem svetu. Cilj pobude je okrepitev zmožnosti Evropske unije ponuditi humanitarno pomoč.

Aktivnosti pobude vključujejo usposabljanje in namestitev vključenih prostovoljcev ter aktivnosti za razvoj humanitarnih organizacij. Pobuda je odprta za različne profile, od začetnikov do izkušenih strokovnjakov na področju humanitarne pomoči.

Več o pobudi EU Aid Volunteers in prostih mestih za prostovoljce si lahko prebereš tukaj, prijaviš pa se lahko tukaj.

WORKAWAY

Spletna platforma workaway.info druži ponudnike, ki v zameno za pomoč, ki jo potrebujejo pri različnih projektih ali aktivnostih udeležencem nudijo brezplačno prenočišče, prehrano in hkrati tudi priložnost za izkustveno učenje. Udeleženci lahko izbirajo med projekti, ki jih razpisuje več kot 25 000 aktivnih gostiteljev po vsem svetu.

WWOOF

Woof organizacije povezujejo ljudi, ki želijo živeti in se učiti na organskih kmetijah in manjših posestvih ter ljudi, ki delujejo na omenjenih področjih in iščejo prostovoljce, ki bi jim pomagali. Več informacij in aktualne projekte najdete tukaj

Uporabne povezave: 

Publikacija Zveze ŠKIS: Po izkušnje v tujino
Eurodesk
Evropski mladinski portal
Zavod Voluntariat