5. znanstvena konferenca 2020: Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju

Vabljeni_e na 5. znanstveno konferenco “Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju”, ki tokrat nosi naslov “Medsebojni vpliv raziskovanja in parkse” in bo potekala 9. in 10. 9. 2020 v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU. Konferenco organizirajo Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). 

Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi medsebojni vpliv raziskovanja in prakse, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve. 

Več informacij lahko najdete tukaj