7. kongres socialnega dela: Humanizem in etika v socialnem delu

Fakulteta za socialno delo v sodelovanju z nacionalnim Društvom socialnih delavk in delavcev Slovenije organizira 7. kongres socialnega dela z mednarodno udeležbo, ki bo potekal 16., 17. in 18. oktobra 2019 v Moravskih Toplicah.

7. kongres socialnega dela nadaljuje tradicijo skupinske analize družbenih problemov, pri kateri so udeleženi akademska sfera, strokovnjakinje in strokovnjaki iz socialnega varstva in njegovi načrtovalke in načrtovalci, študentke in študentje, uporabnice in uporabniki.

Nosilne teme kongresa:

  • socialno delo in država/socialno delo kot država: etični razmisleki;
  • socialno delo v medijih;
  • globalni izzivi: zeleno socialno delo; socialno delo in politični konflikti; globalne migracije v luči humanizma;
  • revščina, prekarizacija in socialno izključevanje v Sloveniji: etična ravnanja in humanistična drža;
  • socialno delo in politični ekstremizmi v luči mednarodnih etičnih standardov socialnega dela;
  • mednarodne primerjave socialnodelovnih praks;
  • raziskovanje v socialnem delu.

Več informacij o kongresu ter vabilo k oddaji prispevkov najdete tukaj.

Rok za oddajo prispevkov se izteče 20. marca.