9. posvet Platforme znanja – oblikovanje 10. okvirnega programa za raziskave in inovacije

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije vabi na Nacionalni posvet, ki bo potekal kot 9. Platforma znanja za sooblikovanje 10. okvirnega programa za raziskave in inovacije. Dogodek bo osredotočen na ključne izzive in priložnosti na področju raziskav in inovacij, z namenom oblikovanja in priprave stališč Slovenije za prihodnji okvirni program za raziskave in inovacije.

Na posvetu se bo razpravljalo o ključnih izzivih in priložnostih na področju raziskav in inovacij ter prispevke vključilo v oblikovanje stališč Slovenije za prihodnji okvirni program za raziskave in inovacije.

Zagon jubilejnega 10. okvirnega programa za raziskave in inovacije je načrtovan je za leto 2028. Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije začenjajo z zbiranjem vtisov, izkušenj, povratnih informacij upravičencev okvirnega programa, tako tistih, ki so oddajali projektne predloge, tistih, ki so jih tudi uspešno pridobili, ocenjevalcev projektov kot tudi tistih, ki se z okvirnim programom srečujejo prvič. S posvetom želijo v skupnem ustvarjalnem duhu sooblikovati čim večje število novih, sodobnih, inovativnih in celo radikalnih idej glede strukture in delovanja novega okvirnega programa na nacionalni ravni.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS