ABC za bodoče nevladnike v marcu

CNVOS vsako zadnjo sredo v mesecu organizira brezplačno svetovalnico za bodoče nevladnike, na kateri vam Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, v dveh šolskih urah predstavi:

  • osnovne razlike med različnimi oblikami nevladnih organizacij (društvo, zasebni zavod, ustanova/fundacija),
  • kakšne so prednosti različnih oblik nevladnih organizacij in katera oblika bi najbolje ustrezala vašim željam in potrebam,
  • zakonsko ureditev: kateri so obvezni organi organizacije, katere pogoje morajo izpolnjevati, kakšne so njihove obveznosti,
  • trende in rešitve na področju upravljanja nevladnih organizacij,
  • na kaj moramo biti pozorni pri ustanovitvi zavoda glede plačevanja obveznih prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje,
  • kakšni so postopki ureditve in registracije nevladne organizacije ter kakšni so stroški,
  • katere so ključne obveznosti do države po ustanovitvi: komu moramo poročati, kdaj in kaj.

V drugem delu delavnice se bo Matej posvetil vašim dilemam in vprašanjem v zvezi z ustanovitvijo nevladne organizacije.

Prijavite se lahko tukaj do 25. marca 2019.