ACF Slovenija: Zveza trinajstih skladov za močnejšo civilno družbo

ACF Slovenija je objavil članek o Zvezi trinajstih skladov za močnejšo civilno družbo. V članku najdete informacije o vseh trinajstih evropskih skladih za civilno družbo (Active Citizens Fund). Vsi skladi imajo skupni splošni cilj – krepitev civilne družbe, aktivno državljanstvo ter krepitev položaja ranljivih skupin. Na spletnih straneh drugih skladov morda dobite nove ideje za svoje projekte ali pa se seznanite z aktivnostmi drugih evropskih organizacij. 

Nabor projektov, ki jih podpira ACF v vsaki državi, si bo prizadeval za razvoj dolgoročne trajnosti in zmogljivosti civilne družbe. S tem bo tudi okrepil vlogo civilne družbe pri spodbujanju demokratične participacije, aktivnega državljanstva in človekovih pravic. Zato sklad v vseh državah podpira projekte na naslednjih področjih: 

  • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost. 
  • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete. 
  • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin. 
  • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola. 
  • Okolje in podnebne spremembe. 

Članek lahko v celoti najdete tukaj