Akcijski načrt za mlade v zunanjem delovanju EU

Evropska komisija je 4. oktobra sprejela akcijski načrt za mlade v zunanjem delovanju Evropske unije za obdobje 2022–2027, ki je prvi politični okvir za strateško partnerstvo z mladimi po svetu, namenjen bolj odporni, vključujoči in trajnostni prihodnosti.

Po poročanju Predstavništva Komisije v Sloveniji temelji akcijski načrt za mlade v zunanjem delovanju EU na treh stebrih ukrepanja, ki bodo usmerjali partnerstvo EU z mladimi v partnerskih državah:

  • Partnerstvo za udejstvovanje: za večjo vlogo mladih pri oblikovanju politik in odločanju
  • Partnerstvo za opolnomočanje: za boj proti neenakostim ter zagotavljanje znanj in spretnosti ter orodij, ki jih mladi potrebujejo za uspeh
  • Partnerstvo za povezovanje: za spodbujanje priložnosti mladih za mreženje in izmenjave z vrstniki po vsem svetu

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji