Aktualna mednarodna usposabljanja nacionalnih agencij

MOVIT vabi na aktualna mednarodna usposabljanja, ki jih organizirajo nacionalne agencije drugih držav:

Networking Seminar-Youth Mobility Opportunities for Youth with Health Issues, 17. – 22. april 2018, Latvija

Seminar za vzpostavljanje partnerstev za organizacije, ki že delajo ali pa tiste, ki želijo delati z mladimi, ki imajo težave z zdravjem ali hendikepiranostjo. Namen je vzpostaviti partnerstva, graditi kapacitete organizacij in razviti projektne ideje, ki se bodo potem prijavile v program Erasmus+:Mladi v akciji.

Rok prijave je 12. marec 2018.

Več informacij in prijavnico najdete tukaj.

ATOQ RO- Advanced Training on Quality in Romania, 16.-21. april 2018, Romunija

Namen treninga ATOQ je dvigniti kvaliteto mladinskih izmenjav. Namenjen je mladinskim voditeljem in mladinskim delavcem, ki so že izvedli mladinsko izmenjavo in bodo tako skupaj izpostavili izzive, s katerimi so se soočali in predlagali možne rešitve za doseganje boljše kakovosti naslednjih mladinskih izmenjav.

Več informacij in prijavnico najdete tukaj.

Rok prijave je 12. marec 2018.

DIG-IT up! Training course on including digital tools in Youth work, the basics of digital youth work, 11.-16. april 2018, Italija

Cilj tega usposabljanja je mladinske delavce opolnomočiti z znanjem in kompetencami, kako učinkovito združiti analogne aktivnosti na prostem z mladinskim delom in digitalnimi orodji in aplikacijami, ki so uporabne za mlade, skozi različne pristope in izkušnje.

Več informacij in prijavnico najdete tukaj.

Rok prijave je 22. marec 2018.

Include, Transform, Realise Transnational Forum, 5. – 9. maj 2018, Istanbul

Forum bo združil različne profile iz sektorja mladinskega dela, trenerje, fasilitatorje, mladinske delavce, tiste, ki delajo z mladimi, ki so gibalno ovirani in tiste, ki teh izkušenj še nimajo. S pomočjo različnih metodologij bodo spoznali načine dela z mladimi, ki so gibalno ovirani in izvedeli več o tem, kako lahko program Erasmus+ pomaga pri vključevanju gibalno oviranih mladih na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Več informacij in prijavnico najdete tukaj.

Rok prijave je 24. marec 2018.

Mindset of youth workers in supporting learning through youth mobilities, 13. – 19. maj 2018, Nizozemska

5 dnevno usposabljanje bo vzpostavilo učno okolje za mladinske delavce, ki bodo lahko reflektirali svojo naravnanost, specifično s fokusom na učnem procesu. Kako je biti učenec in kako lahko podpiraš učenje mladih v mladinskem delu, ter podrobneje kako v mednarodnem mladinskem delu.

Več informacij in prijavnico najdete tukaj.

Rok prijave je 30. marec 2018.

The plus of Erasmus plus: ideas matching and project management in the youth field (2nd edition), 21.-27. maj 2018, Španija

Usposabljanje ponuja celotni pregled možnosti, ki obstajajo znotraj različnih ključnih ukrepov programa Erasmus+: Mladi v akciji. Udeležnci bodo pridobili znanje, orodja in motivacijo za izpeljavo kvalitetnih projektov.

Več informacij in prijavnico najdete tukaj.

Rok prijave je 1. april 2018.

HUBsters, 13. – 19. maj 2018, Madžarska

HUBsters je usposabljajne za mladinske voditelje aktivne na lokalnem nivoju, ki želijo vzpostaviti mednarodne mreže in inciative za podporo participaciji mladih.

Več informacij in prijavnico najdete tukaj.

Rok prijave je 2. april 2018.

Mentor Plus- Improving mentorship in EVS/volunteering activities, 28. maj – 2.junij 2018, Španija

Trening vabi k udeležbi vse aktivne mentorje prostovoljskih aktivnosti, ki čutijo potrebo po razvoju kompetenc in dvigu kvalitete njihovega mentorstva. Imeli bodo priložnost reflektirati njihove vloge, odgovornosti in izzive v opravljanju nalog mentorstva. Priložnost bo tudi za deljenje dobrih in slabih praks in izmenjavo izkušenj.

Več informacij in prijavnico najdete tukaj.

Rok prijave je 8.april 2018.

The Power of Non Formal Education Western Balkan II, 29. maj – 3. junij 2018, Srbija

Namen usposabljanja The Power of Non Formal Education je izboljšati učinek Neformalnega izobraževanja, principov in metod, ki opolnomočijo mlade kot akterje družbe (iz lokalnega na Evropski nivo). Hkrati pa poskuša vzpostaviti sinergije med različnimi izobraževalnimi metodami, pristopi in refleksijami. Namenjen je mladinskim delavcem, mladinskim voditeljem in ostalim akterjem mladinskega dela.

Več informacij in prijavnico najdete tukaj.

Rok prijave je 14. april 2018.

APPETISER- An introduction on how to use the »Erasmus+ Youth in action« Programme for international youth work, 4.-8. junij 2018, Grčija

Usposabljanje namenjeno mladinskim delavcem, ki se želijo spoznati z mednarodnim mladinskim delom in na tem področju še nimajo izkušenj. Na usposabljanju boste spoznali osnove mednarodnega mladinskega dela, zakaj mlade vključevati v mednarodno mladinsko delo, kako lahko program Erasmus+: Mladi v akciji pomaga k uresničevanju idej mladih in kako lokalna skupnost dobi dodano vrednost z mednarodno dimenzijo.

Več informacij in prijavnico najdete tukaj.

Rok prijave je 15. april 2018.

SOHO – European Training Course for support people in E+: Youth in Action Volunteering Activities, 13. – 17. junij 2018, Poljska

SOHO je namenjen dvigu kvalitete prostovoljskih projektov skozi ključne kompetence podpornih oseb. Udeležence opremi z najnovejšimi informacijami o priložnostih, ki jih ponuja Erasmus+: Mladi v akciji.

Več informacij in prijavnico najdete tukaj.

Rok prijave je 18. maj 2018.