Alternativne oblike poučevanja: Cirkuška pedagogika

Cirkuška pedagogika je oblika dela z mladimi in drugimi skupinami ljudi, ki temelji na elementih sodobnega cirkusa, dramske in gibalne pedagogike ter interaktivnih iger. Cirkuška pedagogika je atraktivna metoda gradnje skupine, vzajemnega zaupanja, učenja medsebojnega sodelovanja in krepi sposobnosti za premagovanje osebnih ter skupinskih ovir.

Cirkuška pedagogika lahko služi kot popestritev učnih ur, kot atraktiven medij za učenje tujih jezikov ali podajanje učne snovi. Pri cirkuški pedagogiki uporabljamo cirkuške veščine kot medij za dosego pedagoških ciljev, razvijanje osebnostnih lastnosti kot tudi skupinskih in socialnih veščin.

Delavnica poteka v dveh dneh, vsak dan je razdeljen na pedagoški in praktični del:

1. dan: 6. 9. 2017 od 10:00 do 15:00
Predstavitev cirkuške pedagogike (zgodovina cirkuške pedagogike, cirkuška pedagogika kot metoda dela z ljudmi in njeni pozitivni vplivi, delavnice (uporaba različnih cirkuških rekvizitov).

2. dan: 7. 9. 2017 od 10:00 do 15:00
Delavnice (uporaba različnih cirkuških rekvizitov in njihova izdelava), kako pripraviti cirkuško delavnico (vsebina, vrste, ciljne skupine, varnost), pedagoški vidik ustvarjanja kratke cirkuške predstavitve, praktično delo na pripravi delavnice.

Prijava: tukaj. Rok za prijave do zapolnitve prostih mest.

Dodatne informacije 
Neža Hlebanja, neza.hlebanja@ff.uni-lj.si

Vir: Karierni centri UL