Amnesty International objavil razmere na področju človekovih pravic v 2019

Amnesty International je objavil dokument o razmerah na področju človekovih pravic v 2019. Del poročila se nanaša tudi na Slovenijo, pri čemer so izpostavili:  

  • Ravnanje s prosilci za azil, begunci in migranti, ki so jih oblasti še vedno vračale s slovensko-hrvaške meje, tudi če so izrazili namero prošnje za azil. 
  • Zastarelo in z mednarodnimi standardi neusklajeno definicijo posilstva, ki temelji na prisili, namesto na soglasju. Apel glede tega, lahko podpišete tukaj.  
  • Položaj starejših ljudi, zlasti kritično stanje sistema socialne oskrbe in da ni zakona o dolgotrajni oskrbi.  
  • Razširjeno diskriminacijo Romov, ki so številni še vedno v segregiranih naseljih, v neprimernih bivališčih brez pravne varnosti nastanitve in brez dostopa do vode, električne energije, sanitarij in javnega prevoza. 

Kot opozarjajo na Amnesty: to ne pomeni da v Sloveniji ni drugih kršitev človekovih pravic, pomeni le, da so se v slovenski Amnesty osredotočali na ta področja.  

Del poročila, ki se nanaša na Slovenijo lahko v celoti najdete tukaj 

Novico lahko najdete tukaj