Anketa: Občinska sredstva za nevladne organizacije

V maju je Stičišče Središče pripravilo anonimno anketo, s katero so želeli ugotoviti, ali se nevladnim organizacijam Osrednjeslovenske regije sredstva (višina, namen), pridobljena na občinskih razpisih, zdijo primerno oziroma so želeli ugotoviti, če imajo organizacije pri prijavljanju na razpise težave.  

Z anketo jih je prav tako zanimalo, če je epidemija bolezni COVID-19 vplivala na financiranje NVO in kakšne morebitne posledice tega organizacije čutijo. 

Na anketo so prejeli 75 odgovorov organizacij, kar je sicer prvi pokazatelj, a so se odločili, da bodo anketo ponovno aktivirali, predvsem iz razloga pridobivanja bolj jasne slike po posameznih občinah in možnostjo primerjav med njimi. V tem trenutku so za to namreč zbrali premalo podatkov iz vsake posamezne občine, da bi lahko trdili, da so za vsako posamezno občino reprezentativni. 

Anketo je možno rešiti do konca junija 2020 in je na voljo tukaj 

Rezultati ankete so objavljeni tako, da so najprej prikazani skupni rezultati, nato pa še rezultati občin, iz katerih so prejeli vsaj minimalno število odgovorov, ki kažejo na določene trende. 

Dosedanje rezultate ankete (na podlagi 75 odgovorov organizacij) lahko najdete tukaj 

Glavne ugotovitve in več informacij lahko najdete tukaj