Brezplačen tečaj: Skladnost politik za trajnostni razvoj

Kot sporočajo na platformi Sloga, UNSSC organizira brezplačen spletni tečaj, ki bo potekal med 15. 6. in 17. 7. 2020. Zasnovan je tako, da udeležence_ke opremi z razumevanjem, zakaj je skladnost politik pomembna pri doseganju trajnostnega razvoja, kaj vključuje oblikovanje politik, in kakšna orodja, mehanizme in pristope lahko uporabimo za spodbujanje skladnosti politik. 

Na tečaju boste raziskali_e kako pristopiti k medorganizacijskim in medsektorskim skladnostim politik na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni.

Po tečaju bodo udeleženci_ke: 

  • razumeli_e vizijo in načela, ki temeljijo na Agendi 2030, razvoj koncepta skladnosti politik za trajnostni razvoj ter pomen skladnosti politik in integriranih pristopov; 
  • razumeli_e pomen skladnosti politik kot pristopa in orodja za doseganje ciljev trajnostnega razvoja ter znali prepoznati politike, ki se medsebojno krepijo; 
  • poznali_e posebna orodja, mehanizme in pristope, ki jih je mogoče uporabiti za spodbujanje skladnosti politik, vključno s partnerstvom in angažiranjem več zainteresiranih strani. 

Rok prijave je 18. 5. 2020.  

Več informacij o tečaju lahko najdete tukaj.