Brezplačne delavnice o prepoznavanju in rešitvah težav, povezanih s stresom, depresijo, anksioznimi in drugimi duševnimi motnjami

Kaj so motnje razpoloženja? Kako se razvijejo? Kako jih prepoznati? Kako jih zdraviti? Kdo in na kakšen način vam lahko pomaga? Kaj lahko naredite sami?

Inštitut Karakter obvešča, da v okviru programa OMRA v različnih krajih po Sloveniji potekajo brezplačne delavnice, na katerih priznani strokovnjaki na razumljiv način posredujejo informacije o tem, kako prepoznamo posamezne motnje razpoloženja (depresija, tesnoba oz. aksioznost in bipolarna motnja razpoloženja), kaj lahko storimo sami in kdaj je potrebno poiskati strokovno pomoč. Na vsaki delavnici bo prisoten psihiater iz lokalnega okolja.

Izvajajo dve različici delavnic: ene so namenjene strokovnim delavcem ter predstavnikom organizacij, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami s težavami v duševnem zdravju. Druga različica je namenjena osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju, njihovim svojcem in bližnjim ter vsem, ki jih tovrstna tematika zanima.

Izobraževanja bodo potekala v različnih krajih SV Slovenije. Več informacij, koledar delavnic in prijavnice najdete tukaj.