Brezplačno podjetniško e-orodje SENTIM

SENTIM e-orodje predstavlja vir uporabnih informacij za posameznike in trenerje, ki delajo s priseljenci in drugimi posamezniki, ki izkazujejo podjetniški interes oziroma si želijo krepiti podjetniške kompetence ali razviti svojo podjetniško idejo.

Orodja in gradiva so uporabniku prijazna in vsebujejo konkretne smernice in napotke za izvedbo različnih aktivnosti s posamezniki. Gradiva lahko tako uporabijo različni strokovni delavci, trenerji in posamezniki za različne vsebine, saj so gradiva pripravljena tako, da jih je možno uporabiti kot predlogo in jih prilagoditi različnim temam oziroma trenerjevemu znanju in izkušnjam.

Interaktivni spletni učni program obsega tri module, ki so namenjeni:

  • odkrivanju podjetniškega interesa in kompetenc posameznikov, predvsem priseljencev (predloge za intervju in izvedbo delavnice)
  • podjetniškemu usposabljanju (program treninga v obsegu 8-ih srečanj + vzpostavitev učnih skupnosti)
  • zagotavljanju dodatne podpore priseljencem in drugim posameznikom (coaching z vrlinami)

E-orodje je na voljo v petih različnih jezikih: slovenščini, angleščini, italijanščini, španščini, in grščini.

Vsa gradiva so dostopna tukaj