Brezplačno usposabljanje o podnebnih spremembah

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, vabi učitelje srednjih šol in druge izobraževalce na brezplačno usposabljanje o podnebnih spremembah – kaj o njih vemo in kako k blaženju in prilagajanju spodbujati mlade.

V letošnjem šolskem letu izvajajo projekt Klima za podnebje, v okviru katerega o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb ter o blaženju in prilagajanju nanje govorijo in delajo z izobraževalci in mladimi v različnih izobraževalnih okoljih.

Usposabljanje bo sestavljeno iz multimedijskega predavanja, ki je namenjeno celostnemu razumevanju koncepta trajnostnega razvoja in osvetlitvi podnebnih sprememb kot enega od ključnih civilizacijskih izzivov, ter delavniškega dela za razvoj mladinskih projektov na temo podnebnih sprememb.

Na voljo sta dva termina:

16. oktober 2018, od 9. do 15. ure v Mariboru

23. oktober 2018, od 9. do 15. ure v Kopru

Posebej vabljeni:

  • če želite poglobiti svoje poznavanje problematike podnebnih sprememb;
  • če bi vam koristila gradiva in učni pripomočki za delo z mladimi na področju podnebnih sprememb;
  • če želite, da v vašem učnem okolju izvedemo predavanje in delavnico za mlade o podnebnih spremembah;
  • če boste v tem šolskem letu mentor mladinskih projektov (na temo podnebnih sprememb);
  • če želite preveriti svojo idejo o vsebini mladinskega projekta in izmenjati mentorske izkušnje;
  • če vas zanimajo navdihujoči primeri podnebju prijaznih aktivnosti in zagovorniških mladinskih projektov iz drugih okolij;
  • če bi pri mentorskem delu potrebovali podporo ekipe Umanotere in drugih mentorjev.

Usposabljanje bosta izvedli Renata Karba in Gaja Brecelj, ki sta v zadnjih letih izvedli številne seminarje in delavnice po vsej Sloveniji na temo podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja.

Usposabljanje je brezplačno. Udeleženci ob koncu usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi.

Več informacij o izobraževanju skupaj s prijavnico najdete tukaj. Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete na naslov gaja@umanotera.org (Gaja Brecelj).